Oslavujeme výročí ...


 Kulatá výročí narození – červen, červenec 2020

100 let – Prim. MUDr. Pavel Trnka ml. (5.7.1920-30.11.1989)

Syn věhlasného brodského chirurga měl medicínu takříkajíc v krvi. Díky vrozenému nadání, velkému citu a trpělivosti měl předpoklady a vlohy pro jemnou oční operativu. Byl vynikajícím chirurgem a vykonával široké spektrum očních operací. Zavedl nové metody a společně s techniky zkonstruoval některé přístroje. Zavedl používání operačního mikroskopu. Jeho osobnost byla vždy v odborných kruzích vnímána s velkým respektem. Primářem očního oddělení byl v letech 1973-1985.

 

135 let – Vládní rada, prim. MUDr. Pavel Trnka, DrSc., st. (29.6.1885-19.9.1973)

Zdejší rodák se primářem chirurgického oddělení stal v roce 1926, o dva roky později současně ředitelem nemocnice. Pro své odborné kvality, autoritu a povahové vlastnosti byl oblíbený u široké veřejnosti a respektovanou osobností na všech úrovních politických i úředních sfér. Přes nepříznivou situaci v době hospodářské krize ve třicátých letech dokázal obdivuhodně rozvíjet a budovat nemocnice. Jeho odborná činnost zasahovala do všech oborů chirurgie. Vyhlášené byly jeho operace břišní, štítné žlázy a kýly novorozenců. Mimořádným zákrokem v roce 1940 bylo vyjmutí jehly, kterou si pacient zabodl do srdce, což vzbudilo ohlas v celé Evropě. Vždy pracoval klidně a bez obav, bez klasického láteření chirurgů. Po ukončení pracovního poměru v roce 1956 nadále vykonával až do svých 85 let ve své vile soukromou praxi. Všechny jeho dny byly plodné a naplněné službou potřebným. Jeho památka přetrvává v srdcích pamětníků do dnešních dnů.

Podrobný životopis pana rady Trnky i jeho předchůdce a učitele prof. Františka Zahradnického naleznete v oddílu Historie.