Laboratoř spustila testování na nový typ koronaviru


Oddělení společných laboratoří se minulý týden zařadilo na Státním zdravotním ústavem schválený seznam laboratoří vyšetřující vzorky na nový typ koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR.

Po sestavení personálního týmu, prvních dnech zkušebního režimu a vychytávání administrativních požadavků se laboratoř pomalu připravuje na plný provoz, kdy by měla vyšetřit až 40-50 vzorků denně a uspokojit tak potřeby Nemocnice Havlíčkův Brod, Psychiatrické nemocnice a i části potřeby odběrového centra. "Sériové vyšetřování PCR na SARS-CoV-19 probíhá na našem pracovišti zatím pouze v pracovních dnech. Výsledky vyhodnocených analýz jsou vkládány do laboratorního informačního systému laboratoře a povinných registrů ke sběru dat COVID-19," sdělil primář oddělení MUDr. Marián Medňanský.

Pro účely samotného testování byla vyčleněna laboratoř, která je vybavena zařízením pro manuální izolaci nukleových kyselin, laminárním boxem bezpečnostní třídy II. a přístrojem pro real time PCR RotorGene 6000 od firmy Biovendor. "Diagnostický kit Coronavirus (2019-nCoV) multiplex PCR je sestaven pro detekci 3 oblastí virového genomu SARS-CoV-2-ORF1ab, genu E, genu N a vnitřní kontroly pro sledování průběhu reakce. Dále máme k dispozici, při nutnosti rychlého vyloučení onemocnění novým typem koronaviru, stanovení na přístroji GeneXpert, kde není nutná předchozí izolace virové RNA, ale cena vyšetření je vyšší," upřesnil primář Oddělení společných laboratoří.