Porod a péče o mimi - nejčastější dotazy


Péče o matku a dítě v době nouzového stavu COVID

Milé maminky, kromě návštěv a roušek je vše úplně stejné jako obvykle! Vytvořili jsme systém oddělené péče pro zdravé a COVID pozitivní rodičky. Porodit u nás může každá matka.  Chceme pro Vás a Vaše miminko vytvořit bezpečné prostředí. Proto naše následná opatření:

Otec z důvodu nouzového stavu (nařízení vlády) u porodu v současné době není. (Chrání se zdraví ostatních matek a personálu !!!) Dítě má pro sebe k dispozici neustále jednoho zákonného zástupce a to maminku!

COVID NEGATIVNÍ rodičky a DONOŠENÉ děti

PORODNÍ SÁL

 • Porod bez roušky je možný. 
 • Dítě prožije obvyklý bonding – tedy dotepání pupečníku, na hrudi matky je neomezeně do přisátí, dle svého tempa a potřeby (pokud jsou oba v pořádku ve smyslu porodních dějů a poporodní adaptace dítěte).
 • Dítě se bez omezení dále přisává, jak potřebuje.
 • Koupel na porodním sále hned po porodu není.

Odd. ŠESTINEDĚLÍ A NOVOROZENECKÉ odd.

 • Ošetřování matky a dítěte je plným rooming in (je možný neomezený kožní kontakt) s neomezovaným kojením a obvyklou podporou sester a lékařů.
 • Rouška je nutná tak jako jinde na veřejnosti!

Porod CÍSAŘSKÝM řezem

 • Dítě prožije neomezený bonding na operačním sále až k přisátí. (záleží na aktuálním stavu dítěte a operačních či anesteziologických komplikacích)
 • Kojení dítěte je bez omezení, podání kolostra je standart nadále.
 • Matka je v kojení podporována!
 • Dítě se k mamince nosí na kojení pokud není schopna o dítě pečovat sama. dle jeho potřeby a pokud je matka schopná v rámci pooperačního stavu, tak se o dítě sama na pokoji (rooming in) stará.

AMBULANTNÍ POROD

 • Předčasné propuštění se odvíjí od stavu matky a dítěte. Adaptační fáze novorozence není pouhé 2 hodiny.
 • Zajištění všech screeningových vyšetření na jednom místě (porodnice) v co nejkratším intervalu – 48 hod. je pro dítě bezpečnější, než aby chodilo v průběhu dní do dalších ambulancí, které mají provoz v nouzovém stavu omezen.

NEDONOŠENÉ DĚTI

 • Jsou ošetřovány na intenzivní péči s matkou systémem rooming in.
 • Jsou krmené mlékem matky a kojené bez omezení – kojení je žádoucí!

COVID KARANTÉNA

MATKA V KARANTÉNĚ:

 • Porod bez roušky je možný.
 • Dítě prožije obvyklý bonding – tedy dotepání pupečníku, na hrudi matky je neomezeně do přisátí, dle svého tempa. Koupel na sále není. (Pokud jsou oba v pořádku ve smyslu porodních dějů a poporodní adaptace dítěte.)
 • Dítě se bez omezení přisává, jak potřebuje, je ošetřováno s matkou na pokoji a kontakt mezi nimi je běžný.

COVID POZITIVNÍ matka

NENÍ popsán vertikální přenos porodem = dítě se nenakazí během porodu! NENÍ popsán přenos mateřským mlékem!

1. Matka může zůstat po porodu se zdravým a donošeným dítětem, podepíše souhlas se společným pobytem a s tím, že chce kojit a že souhlasí s režimem COVID boxu a COVID ošetřování.

 • Rouška matky je nutná,
 • kojit lze – kojení je s výhodou.
 • Je nutná důsledná desinfekce rukou před kojením, nebo odsáváním mléka
 • Vzdálenost postýlka a COVID pozitivní matka by měla být co největší (2m)

2. Matka NECHCE od porodu kontakt s dítětem, přeje si izolaci dítěte a NECHCE KOJIT.

 • Matka podepíše své přání, fota dítěte provedeme my a předáme mailem, MMS.
 • Dítě ošetřováno izolovaně, není infekční.
 • Rodina si musí zajistit další izolaci doma po propuštění.

3. Matka NECHCE od porodu kontakt s dítětem, CHCE KOJIT.

 • Matka je poučena o manipulaci s odsávačkou a režimem při odsávání.
 • (dezinfekce rukou, rouška, sterilizace odsávačky a lahviček na mléko, vlastní odsávací set.
 • Dítě bude krmeno alternativně personálem (kalíšek)
 • Rodina si musí zajistit další izolaci doma po propuštění.

COVID POZITIVNÍ matka a NEDONOŠENÉ děti

Novorozenec pod 36 týdnů může být výrazně zranitelný. Na 2 týdny se dítě oddělí (bude pouze návštěva matky v respirátoru a krycí roušce) – nákaza pro nezralé dítě může být ohrožující (rizika vysvětlíme). Krmení mlékem matky je možné a žádoucí – bude prováděno alternativně, tak aby se maminka za naší pomoci mohla ke kojení po odeznění její infekce vrátit.

Odstříkávání bude za výše uvedených přísných hygienických podmínek.

Opatření vychází z těchto zdrojů a doporučení:

Center for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases 17. 3. 2020, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.

Informace výboru České pediatrické společnosti., Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. 22.3.2020

Cruz A, Zeichner S. COVID-19 in children: initial characterization of the pediatric disease. Pediatrics. 2020

Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy – guidance for healthcare professionals: Version 4 - 26 March 2020 and Occupational health advice for employers and pregnant women during the COVID-19 pandemic – 26 March 2020 published by the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Midwives and Royal College of Paediatrics and Child Health, with input from the Royal College of Anaesthetists, the Obstetric Anaesthetists' Association, Public Health England and Health Protection Scotland. https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy

Vážené maminky, rozumíme Vašim obavám v souvislosti s omezením, které klade současný nouzový stav. Nevymysleli jsme ho ani my, ani Vy. Každému klade tato doba omezení a situaci komplikuje.

Pro miminko je nejdůležitější vnitřní klid maminky. Hledejme i na obtížné situaci pozitiva. Pro Vaše dítě jste celým světem Vy a paradoxně si můžete užít klid s miminkem v řádu desítek hodin. Ty bývají naplněné obvykle řadou návštěv, které naopak klidu nepřidávají a narušují bonding, po němž voláte. (Bonding je záležitostí desítek hodin a dní.). Každou situaci a každý den s milovaným miminkem lze prožít hezky.  Rádi Vám vyjdeme vstříc časnějším propuštěním tak, aby to bylo bezpečné pro Vás i dítě. Pamatujte na to, že může být omezená dostupnost některých ambulancí a Vašich lékařů v terénu.

Situaci jsme si nevybrali, ale krásné chvíle s miminkem lze prožít krásně i tak. Nebudou se opakovat. Každý den s Vaším novorozeňátkem je pro Vás jako mámu jedinečný. Nenechte si ho pokazit! Proto prosíme, abyste nevěnovaly pozornost poplašným a NEPRAVDIVÝM zprávám, které píší pravý opak o postupu naší porodnice. Autoři těchto zpráv zde nebyli. Neví, jak jsou maminky a děti ošetřované (vlastně krom návštěv a roušek je vše úplně stejné jako obvykle). Tito autoři nepravdivých zpráv postupují velmi nezodpovědně, neboť ve Vás vyvolávají obavy v době, která je i tak plná strachu.

Za výše uvedeným postupem si stojíme a chceme pro Vás vytvořit bezpečné prostředí. V bezpečném prostředí funguje i poradna pro kojící maminky a horká linka na podporu kojení.Přejeme si, aby první chvíle s Vaším miminkem byly i tak naplněné láskou a blízkostí.

V úctě Vaše gynekologicko-porodnické a dětské oddělení nemocnice Havlíčkův Brod