Odběrové místo - TESTY - Covid-19


Odběrové místo na Covid-19 - je od 1.3.2023 mimo provoz. V případě potřeby kontaktujte svého praktického lékaře. 

OBJEDNÁNÍ přes krajský portál -  https://odbery.kr-vysocina.cz !!! - k datu 31. 3. 2023 dojde k ukončení provozu krajského systému COVID Vysočina.

Naše nemocnice provozovala odběrové místo na HLAVNÍM PARKOVIŠTI V ROZKOŠSKÉ ULICI od pondělí 23. 3. 2020.