Odběrové místo - TESTY - Covid-19


Testování na COVID-19 pro samoplátce každý čtvrtek od 12:00 do 12:30 hodin

bez registrace

Položka

Cena včetně DPH

COVID-19 pomocí PCR včetně odběru

1 031,55Kč

Antigenní test k průkazu SARS-COV-2

242,65Kč

Zjištění protilátek COVID-19

500,00Kč

Odběry pro samoplátce se provádějí v odběrové místnosti Oddělení společných laboratoří NHB (hlavní budova nemocnice, podlaží -1) každý pracovní čtvrtek od 12:00 do 12:30 hodin. Na odběr není potřeba se registrovat. Před odběrem bude samoplátci vystavena faktura na požadované vyšetření, kterou uhradí na informačním centru NHB. Vyšetření PCR bude provedeno následující den po odběru. Výsledek provedených testů si klient vyzvedne na portálu ocko.uzis.cz

 

Odběrové místo na Covid-19 - je od 1.3.2023 mimo provoz. V případě potřeby kontaktujte svého praktického lékaře. 

OBJEDNÁNÍ přes krajský portál -  https://odbery.kr-vysocina.cz !!! - k datu 31. 3. 2023 dojde k ukončení provozu krajského systému COVID Vysočina.