ELEKTROMYOGRAFIE


Elektromyografie je skupina elektrofysiologických method, které se zabývají diagnostikou periferního motoneuronu, primárního sensitivního neuronu, poruch nervosvalového přenosu a chorob kosterního svalstva.

Jehlová elektromyografie se zabývá registrací bioelektrických poenciálů z kosterních svalů pomocí jehlových elektrod a neurografie se zabývá vyšetřením vodivosti motorickým či sensitivním nervem (kondukční studie).

Elektromyografie určí lokalizaci, charakter, rozsah a stadium nervosvalových onemocnění.

 

zpět