ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 22.7.2020


Z rozhodnutí Krizového štábu Covid-19 NHB jsou od 22. července 2020 ZAKÁZÁNY návštěvy na lůžkových odděleních z důvodu aktuální epidemiologické situace. Na gynekologicko-porodnickém oddělení je povolena návštěva otce/partnera na oddělení šestinedělí po dobu 1 hodiny denně. Je zachována možnost přítomnosti otce/partner u porodu!

Dětské oddělení umožňuje návštěvy zákonných zástupců po dobu 1 hodiny denně nebo i déle po domluvě s ošetřujícím lékařem! To platí i na stanici intermediární péče o novorozence.

U pacientů, kde není dobrá prognóza, jsou návštěvy možné.

U výše uvedených návštěv je nutné vyplnit triážový dotazník/ čestné prohlášení. Aktuálně naměřená teplota musí být nižší než 37 °C. Samozřejmostí je používání roušek i zvýšená hygiena.
 
Děkujeme za pochopení.
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k vytištění
 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR