ELEKTROENCEPHALOGRAFIE


Elektroencephalografie je základní elektrofyziologickou methodou pro vyšetření mozkové aktivity.Zakladatelem methody je Hans Berger, který své zkušenosti s prvním EEG záznamem u člověka publikoval  v roce 1929.
Předností EEG vyšetření je jeho snadná dostupnost, spolehlivost a možnost opakování bez jakékoliv významné zátěže pacienta.

Standardní EEG vyšetření se skládá z těchto fází:
  • Příprava pacienta - objasnění podstaty vyšetření pacientovi, umístění elektrod, kalibrace, odstranění artefaktů
  • Vlastní natáčení - klidový záznam, aktivace hyperventilací a fotostimulací
  • Popis záznamu - podrobný popis základní aktivity a všech událostí, souhrn a závěr
Indikací k EEG je nejčastěji epileptologická otázka, další indikací k EEG jsou poruchy vědomí a jiné urgentní stavy jako CPM a mozková traumata. EEG může pomoci  při diagnose neuroinfekčních onemocnění, neurodegenetarativních či neurometabolických chorob.

 

zpět