Parkování v areálu zpoplatněno


Od 6. ledna 2020 je parkování v areálu nemocnice zpoplatněno. Vjezd je umožněn pacientům na lístek, který si musí při vjezdu vzít a následně v automatu v hlavní lůžkové budově zaplatit parkovné.

Parkování v areálu - Prvních 30 minut je ZDARMA - umožňuje vjezd, vyložení pacienta a opuštění areálu. Do konce první hodiny zaplatí řidič vozidla 20, - Kč. Každá další započatá hodina stojí 30,- Kč. Po zaplacení má řidič 20 minut na vyjetí z areálu.

Parkování na Rozkošského ulici - První hodina ZDARMA. Druhá započatá hodina 20,- Kč. Každá další započatá hodina 20, - Kč. Po zaplacení má řidič 30 min. na vyjetí z parkoviště.

Pacientům s kartou ZTP a dárcům krve bude umožněno parkování zdarma - po předložení dokladu, jim bude vydán výjezdový lístek na informačním centru v Emergency nemocnice.

Kapacita parkovacích míst v areálu nemocnice činí 224 míst, parkoviště na Rozkošského ulici nabízí dalších 98 míst /zde bylo parkování zpoplatněno již dříve/.

Platba v automatu - nachází se na levé straně hned, za vstupem do Emergency NHB.

Akceptace mincí
omezení přeplatku, max. hodnota použité bankovky, povolené nominály

Dle platebního terminálu.

5, 10, 20, 50,

Akceptace bankovek
omezení přeplatku, max. hodnota použité bankovky, povolené nominály

Dle platebního terminálu.

100, 200, 500, 1000,

Maximální přeplatky

60,- Kč

Přejeme si, aby nový parkovací systém přinesl zlepšení dopravní situace v areálu nemocnice. Podobný systém je zaveden ve všech nemocnicích Kraje Vysočina.