PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA (PTA) + ZAVEDENÍ STENTU PÁNVE A DOLNÍCH KONČETIN


 PTA je  perkutánní (přístup přes kůži)  léčebná metoda, kdy se pomocí balónku či výztuže (stentu)  rozšiřuje zúžený či uzavřený úsek tepny. Výkonu vždy musí předcházet podrobné vyšetření cév – angiografie, CT  nebo MR angiografie.

Nejčastější indikací je zprůchodnění postižení tepny a obnovení dostatečného krevního zásobení postižené oblasti.  Metodu nelze použít u všech pacientů, o vhodnosti tohoto výkonu se rozhoduje na základě angiografického vyšetření, které je konzultováno s cévními specialisty z oboru chirurgie a interny.

PTA se provádí v místním znecitlivění a je to výkon nebolestivý. Do tepny obvykle v třísle se zavede jehla, přes kterou zavedeme vodič a kterým pronikneme skrz postiženou oblast až do „zdravé“ tepny.  Poté do postižené oblasti zavedeme speciální balonkový dilatační katetr (balónek) a „nemocnou“ tepnu ošetříme  buď pouze roztažením balonku nebo zavedením stentu, který drží požadovaný průměr ošetřované tepny. Současně se získávají snímky léčené oblasti před a po léčbě pomocí PTA. Na konci výkonu lékař odstraní zaváděcí pouzdro, balonek a vodič (instrumentárium) a místo, kudy bylo instrumentárium zavedeno se stlačí na dobu nezbytně nutnou k zástavě krvácení z tepny. Délka výkonu je zcela individuální v závislosti na lokalizaci a závažnosti postižení tepenného systému. Délku výkonu upřesní výkon provádějící intervenční radiolog.


1.Balonkový dilatační katetr


2 .Samoexpandibilní stent

Rizika a komplikace výkonu
  • zcela vzácně může dojít k poškození tepny katetrem,  uvolnění  trombu (krevní sraženiny) a jeho vmetení dále do tepenného řečiště (embolie) – tyto komplikace vyžadují chirurgický zákrok nebo jinou léčbu
  • zcela vzácně může dojít k alergické reakci na podanou kontrastní látku
  • v místě vpichu se může po výkonu objevit hematom  což je krev, která se dostala z tepny do podkoží, obvykle tento hematom nevyžaduje zvláštní léčbu. Pouze velké hematomy  nebo krvácení do dutiny břišní a pánve vyžadují další  léčbu.
  • zcela vzácně může dojít ke zhoršení funkce ledvin, hlavně  u pacientů , kteří mají již  před výkonem poškozenou funkci ledvin.

Příprava před výkonem je stejná jako před angiografickým vyšetřením pánve a dolních končetin

Následná péče po výkonu
Pacient leží na klinickém oddělení 24 hodin v klidu na lůžku s nataženou končetinou na jejíž straně byl proveden vpich do tepny, aby nedošlo k obnovení krvácení z místa vpichu. Pacient obvykle 1-2 dny dostává léky snižující krevní srážlivost.  Délka hospitalizace se v nekomplikovaných  případech pohybuje mezi 2-3 dny.


1. Těsná stenoza odstupu
zevní iliacké tepmy vlevo


2.PTA dilatačním
balonkem


3.Výsledný příznivý
stav po PTA

 


1.Těsné stenozy zevní
iliacké tepny vlevo


2.Dodilatace stentu
balonkem


3.Výsledný stav po
zavedení stentu

 

zpět