OPERACE KRČNÍCH TEPEN - karotické endarterektomie


Operace krčních tepen patří mezi nejčastější cévní operace. Jde o operaci preventivní, která má zabránit vzniku vážné, ischemické cévní mozkové příhody.

Ischemická mozková cévní příhoda vzniká v důsledku uvolnění části sklerotického plátu v tepně na krku, tato malá část je unášena krevním proudem do mozkového řečiště, kde ucpe menší mozkovou tepnu. To způsobí nedokrevnost části mozku a vznik cévní mozkové příhody. Další možnou příčinou je ucpání celé krční tepny v místě zúžení v krční oblasti, tím dojde k omezené krevního zásobení celé poloviny mozku a vzniká závažná mozková příhoda.

Princip operace
Principem operace je odstranění aterosklrotického plátu, který tepnu zužuje v její krční části. Z řezu na boční straně krku se tepna obnaží, v místě aterosklerotického plátu se rozřízne, sklerotický plát se odstraní, vnitřní průsvit se dokonale vyčistí a tepna se zašije s pomocí malé záplaty, která ještě tepnu v místě původního zúžené rozšíří. Operace se provádí v místním umrtvení  nebo narkóze. Oba typy anestezie jsou rovnocenné.

 

 

Operace krčních tepen

Zalomení krční tepny

 

Indikace k operaci
K operaci jsou indikováni pacienti, kteří neprodělali žádnou mozkovou příhodu a mají závažné zúžení krční tepny. Dále jsou k operaci indikování pacienti, kteří prodělali lehkou, prchavou cévní mozkovou příhodu a mají také závažné zúžení krční cévy. Závažné zúžení krční cévy je 65 % a více. Pokud je zúžení způsobené takzvaným nestabilním plátem nebo plátem se zvředovatělým povrchem, je riziko cévní mozkové příhody výrazně vyšší a je možné indikovat pacienty se zúžením menším než 65 %.

Komplikace a výsledky
Karotická endarterektomie je delikátní operací. Při operaci je nutné precizní odstranění sklerotického plátu a začištění vnitřku cévy. Je  nezbytně nutná jemná operační technika, tak aby nebyly poškozeny důležité okolní struktury – nervové svazky a žilní kmeny. Procento operačních komplikací je nízké a období rekonvalescence je krátké, okolo 1-2 týdnů. Karotickou endarterektomii dobře snáší pacienti i ve vyšším věku a pacienti s vážnějším kardiovaskulárním postižením.

Alternativní metody
V posledních letech se na větších pracovištích, která se zabývají cévní chirurgií, začínají implantovat pod rentgenovou kontrolou stentgrafty (kovové spirály potažené cévní protézou). Tyto stentgrafty se zavádějí vpichem z třísla.

Naše pracoviště tuto metodu nedoporučujeme z těchto důvodů:
1.Princip metody je nefyziologický – pod extrémně silným tlakem je plát drcen a vtlačován do cévní stěny. Kdo provádí tyto operace dobře ví, že aterosklerotický plát je velmi často tvrdý, zvápenatělý a jde sotva rozstřihnout  nůžkami.
2. Tato metoda je velmi drahá
3. Nejsou zatím k dispozici velké studie a ani nejsou zatím žádné dlouhodobé výsledky

Vyšetření
Základním vyšetřením , které může zjistit aterosklerotické zúžení krční  tepny je ultrazvuk. Pacienti, kteří neprodělali cévní mozkovou příhodu a mají ischemickou chorobu srdce nebo ischemickou chorobu dolních končtin či tepennou výduť, by měli mít ultrazvukové vyšetření krčních tepen. Pacienti, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu by měli mít vždy ultrazvukové vyšetření krčních cév. Další podrobné vyšetření je angiografie krčních tepen, která detailně znázorní rozsah postižení krčních cév a také mozkovou cirkulaci.
 

 

zpět