Taktické cvičení IZS - Ebola


V rámci taktického cvičení složek IZS nacvičili postup při zajištění pacienta s vysoce nakažlivou nemocí Ebola.

Na plicní ambulanci Nemocnice HavlíčkůvB Brod /budova č. 13, vchod B/ se dne 14. května 2019 před 10:00 hod. dostavil pacient, u kterého bylo podezření na vysoce nakažlivou nemoc (hemoragickou horečku Ebola). Ambulantní lékař přes tísňovou linku 112 kontaktoval místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - Krajskou hygienickou stanici, která následně aktivovala základní složky IZS. V průběhu zhruba dvouhodinového cvičení byl pacient s podezřením na Ebolu transportován v biovaku z plicní ambulance na místo dekontaminace a následně do vozu ZZS. Provedena byla i dekontaminace ostatních osob v místě události - lékař, sestra a tři osoby z čekárny. Následně by byl pacient při skutečné události transportován do Nemocnice Na Bulovce, Kliniky infekčních, parazitámích a tropických nemocí.