Ortopedické ambulance objednání jen elektronicky


Ortopedické ambulance naší nemocnice jsou dlouhodobě plně vytíženy. Pacienti sem přicházejí bez objednání nebo na základě telefonické domluvy. Následkem pak bylo i několikahodinové čekání na ošetření a značné přetížení kapacity ambulancí. Z toho důvodu se primář MUDr. Pavel Kubát a lékaři ortopedického oddělení rozhodli pro systém elektronického objednávání pro pacienty. Systém e@mbulance již roky využívají další ambulance naší nemocnice i ortopedická ambulance MUDr. Kaňkovského.

"Již nyní se pacienti mohou objednávat na měsíc květen, kdy začneme ošetřovat pacienty dle objednání. Objednání je možné i na dětskou ortopedii. Bez objednání zůstávají pouze dětské kyčle, kdy maminky mohou přijít každé úterý bez objednání," sdělila vrchní sestra traumatologických ambulancí Dana Tvrdíková. Nutno upozornit, že lékař vždy rozhoduje o případném nutném ošetření akutního stavu nebo se může stát, že bude odvolán na operační sál a zastoupí jej jiný lékař.

Věříme, že objednávkový systém zprůhlední a zrychlí ošetření na ortopedických ambulancích a pacientům tak poskytneme větší komfort a časovou úsporu.

https://www.eambulance.cz/

Děkujeme za pochopení!