Paliativní péče v NHB


Konziliární paliativní tým a Ambulance paliativní péče

MUDr. Miloslava Straková – primářka oddělení následné péče a rehabilitace

MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová – primářka dětského oddělení

sestry: s. Mgr. J. Dvořáková, s. Paulusová, s. Mgr. A. Letková, s. S. Králíčková

zdravotně-sociální pracovnice: Mgr. Kamila Mrtková

psycholog – PhDr. Irena Komendová, PhD., PhDr. Novotná

duchovní – dle přání – Duchovní služby NHB

- zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice a pacienty

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života v jeho závěru orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost, odstranit diskomfort a poskytnout podporu jeho blízkým.

Podpůrná a paliativní péče zlepšuje kvalitu života pacienta se závažným onemocněním od okamžiku diagnózy. Principy paliativní péče zlepšují život pacientů se závažným onemocněním nezávisle na stádiu nebo pokročilosti choroby.

Paliativní péči potřebují pacienti s těmito skupinami onemocnění:

1. nádorová onemocnění

2. neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, demence, amyotrofická laterální skleróza

3. konečná stádia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných

4. geriatričtí pacienti se syndromem křehkosti (frailty)

5. pacienti po úrazech a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem

6. . některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění

8. kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče

Nemocnice Havlíčkův Brod má k dispozici na oddělení následné péče a rehabilitace dva pokoje, které můžeme využít pro nemocniční paliativní péči. Péče má návaznost na projekt Paliatr Vysočina - https://www.paliatr-vysocina.cz/.

Náš paliativní tým směřuje pacienta dle preferencí jeho i rodiny dále:

1/ pokud není zatím potřeba větší péče, tak domů za návštěv ambulance bolesti nebo paliativní ambulance, psychologicko-sociální péče ambulance Mezi stromy + je pacient vybaven kontakty na tým DHP k převzetí do péče dle potřeby

2/ již je potřeba specializované péče, rodina i pacient preferují a zvládnou pobyt doma – kontaktován tým DHP Charity HB a přebírá pacienta do komplexní péče

3/ je potřeba specializované péče, pro kterou nejsou v domácím prostředí podmínky – je přijat na ONPaR a dále směřován na hospic v Chrudimi

Náš zdravotnický personál spolupracuje na programu Domácí hospicové péče s Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Více na https://hb.charita.cz/.