OPERAČNÍ LÉČENÍ TŘÍSELNÉ KÝLY


Definice kýly (hernie) -

vyklenování orgánů dutiny břišní oslabenou nebo defektní částí břišní stěny, nejčastěji v obou tříslech a v oblasti pupku

Příčiny -


základem pro vznik kýly je zvýšení nitrobřišního tlaku, často při těžké fyzické práci, při nošení těžkých břemen, při chronickém kašli, při obtížném vyprazdňování (zácpě), u starších mužů při ztíženém močení při onemocnění prostaty

Příznaky -

viditelné vyklenutí (rezistence) v třísle, pupku, jizvě po předchozí břišní operaci, často též bolestivost tohoto místa

V současné době se již konzervativní léčba v podobě kýlních pásů nepoužívá, jedinou správnou léčbou je léčba operační

Existují 3 základní operační metody:
  1. Klasická operace operační ránou v třísle - při tomto postupu se jednotlivé vrstvy břišní stěny vypreparují, na spodině rány se vyklenuje kýlní vak, který je nutno otevřít, přebytečnou část odstranit, útroby vnořit zpět do břišní dutiny a takto ošetřený a zmenšený kýlní vak opět uzavřít. Pak je nutno pomocí jednotlivých vrstev břišní stěny zeslabené místo překrýt a jednotlivé vrstvy sešít - vzniká tzv. plastika. Nakonec se šije podkoží a kůže.

  2. Klasická operace s použitím síťky - v začátku je postup operace shodný s předchozí metodou. Je-li ošetřen kýlní vak, pak místo vyšití plastiky z tkání třísla se nad oslabené místo stěny břišní  přikládá nejčastěji polypropylenová  síťka. Ta je stehy fixována a rána se pak postupně uzavírá (šije) po vrstvách, nakonec se opět přišije podkoží a kůže.

  3. Endoskopická (laparoskopická) operace - používají se laparoskopické nástroje, které se bodovými ranami vel. 1-2 cm zavádějí do břicha. Kýla je ošetřena zevnitř dutiny břišní. Nejprve je dutina břišní nafukována plynem - oxidem uhličitý. Tím se zvětší prostor a zlepší přehlednost pro operaci. Pomocí kamery zavedené do břicha se vyhledá zeslabené místo s kýlou a postupně je kýla vtahována (reponována). Celý defekt v břišní stěně je pak zevnitř překryt nejčastěji polypropylenovou síťkou, která se fixuje stehy nebo kovovými svorkami. Nakonec se z břicha oxid uhličitý vypustí a drobné rány v kůži se sešijí.

Závěrem je třeba říci, že jednotlivé operační metody jsou zcela rovnocenné. Každá má své výhody a nevýhody, komplikace jsou samozřejmě možné u všech operací. Často záleží na zvycích pracoviště, na přístrojovém vybavení, na zkušenosti a zručnosti operatéra. Na našem chirurgickém oddělení jsou prováděny všechny 3 typy operací s velmi dobrými výsledky.

 

zpět