Chronické rány a defekty hojíme komplexně


Ambulance hojení chronických ran a defektů v naší nemocnici zajišťuje komplexní léčbu ran s využitím multioborové spolupráce. Ambulance v listopadu 2018 získala Certifikát kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran s garancí České společnosti pro léčbu rány (ČSLR), jako tzv. Komplexní skupina pro hojení komplikovaných ran.

ČSLR podporuje pracoviště, která v České republice zajišťují komplexní péči o pacienty s chronickými ranami. Cílem této snahy je zvýšit prestiž těchto zařízení mezi odbornou veřejností i laiky a zviditelnit síť těchto pracovišť.

Pracoviště, která mají zájem certifikát získat, musí přijmout Deklaraci o poskytování komplexní péče pro pacienty s chronickou a komplikovanou ránou a splnit podmínky jako jsou např. poskytování odborné péče vyškoleným personálem, multioborová spolupráce, edukační činnost, zajištění domácí péče, úprava dokumentace, atd. Pracoviště, která úspěšně absolvují schvalovací proces, jsou aktuálně zveřejněna na webu ČSLR (http://www.cslr.cz/).

Získání certifikátu je pro naši nemocnici prestižní záležitostí.