Po sekci maminkám pomáháme od bolesti


Rodičkám po císařském řezu tlumíme bolest novou technikou anestezie tzv. TAP blok. Jedná se o ultrazvukem navigovanou blokádu periferních nervů, kterou si maminky velice chválí. Jde o šetrnou metodu jak pro maminky, tak pro novorozence - do mateřského mléka se nedostanou žádné léky či jejich metabolity.
Kolektiv lékařů na oddělení ARO pod vedením prim. MUDr. Pavla Longina začal tento typ anestezie používat zhruba před 2 roky, a to především na gynekologicko-porodnickém oddělení při císařských řezech. Jedná se o relativně novou techniku regionální anestezie tzv. TAP /Transversus Abdominis Plane/ blok - ultrazvukem navigovanou blokádu periferních nervů, které procházejí mezi šikmým vnitřním a příčným svalem břišní stěny. "Do tohoto prostotu na obou stranách se podá pacientce tenkou jehlou lokální anestetikum. To způsobí výrazné snížení bolestivosti z oblasti operační rány. Tato blokáda působí ve většině případů po dobu 24 hodin i déle a výrazně snižuje spotřebu analgetik, léků proti bolesti. Udává se snížení o 70 procent, čímž se z velké části eliminuje riziko nežádoucích účinků těchto léků, jako je např. nevolnost, zvracení, velmi nepříjemné svědění pokožky hrudníku, břicha či končetin, možnost dechového útlumu, zpomalení činnosti střev a zároveň umožňuje časnou mobilizaci pacienta z lůžka," říká MUDr. Tomáš Joksch z oddělení ARO. V neposlední řadě je tato metoda výhodná i pro novorozence, protože v mateřském mléku nejsou obsaženy léky či jejich metabolity.
Výkon se provádí na dospávacím pokoji anesteziologicko-resuscitačního oddělení, kam jsou pacientky po operaci umístěny k monitoraci a další léčbě. Pro velmi dobrou zkušenost s touto blokádou od našich pacientek, tak ze strany zdravotnického personálu dospávacího pokoje a gynekologicko-porodnického oddělení se tato metoda postupně, po zaučení dalších lékařů našeho oddělení, stala standardem, který jsme schopni poskytovat prakticky 24 hodin denně. Od ledna do září roku 2018 byl TAP blok jako metoda pooperační analgezie použit již u 200 pacientek po císařském řezu, což souvisí i s vysokou erudicí lékařů oddělení v regionální anestezii.