Dětská urologická ambulance


Lékař: MUDr. Farouk Atia
Sestra: Bc. Monika Sedláčková, Bc. Lenka Adamcová

ORDINAČNÍ HODINY

objednání POUZE přes systém e@mbulance
Pátek 9:00 - 10:00


KDE NÁS NAJDETE

Dočasně přemístěna do hlavní lůžkové budovy BUDOVA č. 2 - urologická ambulance

Budova č.12 - boční vchod u nemocniční závory

NABÍZÍME

Ambulance pro dětské urologické pacienty má za cíl nabídnout maminkám s dětmi pocit většího soukromí a snížit obavy dítěte z vyšetření. Proto byla zřízena speciální ambulanci mimo hlavní lůžkovou budovu, kde není takový ruch, kde je možný samostatný vchod a čekárna s ambulancí vypadají jako dětský koutek.

Maminky s dětmi sem mohou zavítat bez doporučení i s doporučením od pediatra. Přijít mohou děti do 15 let. V ambulanci řešíme konzultace ohledně veškerých dětských urologických problémů, včetně kontrol po operacích a malých urologických výkonů. Máme zde k dispozici ultrazvuk a veškeré potřebné vybavením.

Do ambulance dětského urologa odesílá praktický lékař pacienta v případě, že má při vstupním vyšetřeni podezření na anatomickou patologii urotraktu, neurologickou poruchu, pokud jsou známky dysfunkční, subvezikální obstrukce, při recidivujících infekcích močových cest (RIMC) nebo pokud jsou přítomny příznaky hyperaktivního měchýře. Při vyšetřeni urolog vyhodnotí anamnézu, s rodiči a malým pacientem rozebere problematiku a režimová opatřeni a nastaví léčbu. Dále urolog provede fyzikální vyšetřeni a UZ.