Zaměřili jsme se na identifikaci rizik


Ve čtvrtek 11.10.2018 proběhl kurz pro vrchní a staniční sestry s názvem ,, Analytické nástroje k identifikaci a prioritizaci rizik - FMEA v Nemocnici Havlíčkův Brod".
Kurz pod vedením Ing. Patrika Kapiase, MBA z Fakultní nemocnice Ostrava poukázal na postupy bezpečnosti péče v návaznosti na program zvyšování kvality. Zvyšování kvality je soubor činností realizovaných s cílem systémově a průběžně vyhledávat rizika, analyzovat je a na jejich základě zavádět změny vedoucí ke kontinuálnímu zlepšování procesů nemocnice a snižování rizik Celosvětově je poskytování zdravotní péče spojeno s mnoha bezpečnostními problémy. Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis) FMEA je proaktivní, týmový a systematický přístup k odhalování způsobů jak může proces nebo návrh selhat, proč může selhat a co může být provedeno, aby byl bezpečnější. Studie dokazují, že použitím metody FMEA lze odhalit 70 % - 90 % možných neshod.
doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. - manažer kvality a PhDr. Lada Nováková, PhD.