Konference kvality a bezpečné péče na VŠPJ


Dne 20. září 2018 jsme spolu s Českou asociací sester, sekcí managementu, pořádali konferenci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečné péče.  Garantem konference byla doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. a za sekci managementu a naši nemocnici hlavním organizátorem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, PhD.

Zázemí nám jako každoročně zapůjčila Vysoká škola polytechnická s jejíž katedrou zdravotnických studií úzce spolupracujeme. Konference nelékařských zdravotnických pracovníků se účastnily zájemkyně nejen z nemocnic Kraje Vysočina, ale i Brna či Písku.

Zdravotníci se věnovali aktuálním tématům z oblasti zdravotnictví, práva či psychologie -  pochybení při poskytování ošetřovatelské péče, managementu sdílení informací při předávání služby, zvýšení bezpečnosti pro pacienty zaváděním například systému označení podávaných léčiv barevnými etiketami. Velice zaujaly zkušenosti  Bc. Pavly Arbelovské, která pracovala několik let jako sestra v Saudské Arábii i předávání zkušeností z vídeňské ortopedické kliniky Ortopadisches Spital Speising za účasti Mgr. Bc. Viery Gulové DGKS, která ve Vídni působí již 25 let. Závěr konference byl věnován psychohygieně jako prevenci syndromu vyhoření u zdravotníků.

Děkujeme  PhDr. Vlastě Dvořákové PhD, vedoucí katedry zdravotnických studií VŠPJ Jihlava a všem přednášejícím:

JUDr. Renata Korečková, PhDr. Mgr. Petr Snopek, Bc. Pavla Arbelovská, Mgr. Petra Chymová, Dis., Bc. Gabriela Filipová Sabolová, Mgr. Lucia Janíčková a Bc. Veronika Štroblová