Mezinárodní den neslyšících - 24. září 2018


Zájemci se mohli seznámit s problematikou komunikace a nahlédnout více do světa neslyšících - seznámit se se znakovým jazykem neslyšících, s možnostmi komunikace se sluchově postiženými v Nemocnici Havlíčkův Brod /například online tlumočení přes tablet/. Byly prezentovány kompenzační pomůcky pro neslyšící  a prezentováno vše o vyšetření sluchu, postupu pro zajištění si sluchadla či o sociálních dávkách pro sluchově postižené.