Máme nejmodernější angiografické pracoviště v kraji


Nový angiografický systém Philips Alluera Xper FD 20 nejvyšší kvality vybavený všemi moderními technologiemi včetně efektivních systémů pro úsporu a snížení dávky rentgenového záření pro pacienta i pro obsluhující personál má naše nemocnice k dispozici od začátku srpna 2018. Přístroj byl pořízen z dotace EU IROP v hodnotě 16 323 000,- Kč s DPH.

Nový přístroj, který nahradil angiografický systém z roku 2009, je skutečně vysoce moderním typem s plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu a velkoplošným LCD monitorem pro zobrazení aktuálního vyšetření, ale i dalších snímků a externích modalit. C-rameno upevněné na stropním závěsu umožňuje všestranné naklápění a rotaci. Lékaři tak mohou provádět rotační angiografii s 3D zobrazením a 3D navigací. Naše angiografické pracoviště je tak nejmoderněji vybaveným pracovištěm v širokém okolí.

Radiodiagnostické oddělení naší nemocnice je jedním ze dvou pracovišť v kraji, které má angiografický systém k dispozici. Angiografický komplet je určen k vyšetření cévního systému pomocí RTG záření a kontrastní látky, která se vstřikuje do cév. Nejčastěji se vyšetřuje tepenný systém. Angiografie umožňuje vyšetření cévního zásobování jakékoliv části těla a pomáhá k průkazu nedostatečného zásobování krve dolních končetin, dále onemocnění tepen zásobujících mozek na podkladě nejčastěji aterosklerotických změn, atd. Jednoznačným přínosem je možnost provedení okamžitého terapeutického zákroku – PTA, který taktéž nazýváme angioplastikou, kdy dochází k roztažení „nemocné“ tepny balónkem nebo zavedení „výztuhy“ v podobě kovových stentů. „Nejčastěji prováděnými výkony jsou vyšetření tepenného systému dolních končetin při podezření na ischemickou chorobu dolních končetin a provedení angioplastiky či zavedení stentu,“ říká primář oddělení MUDr. Robert Pípal. Vyšetření a případná miniinvazivní terapie / PTA a stent / je často posledním pokusem o záchranu končetiny před hrozící ztrátou postižené končetiny.

Tato výše uvedená vyšetření a výkony provádíme stabilně nejen pro pacienty z naší, ale i z okolních nemocnic, především okresu Pelhřimov a Nové Město na Moravě.

Nemocnice aktuálně dovybavuje díky projektům IROP řadu svých oddělení. Kromě oddělení RDG získalo nové přístroje také oddělení ARO, dětské, transfuzní, gynekologicko-porodnické a další. Pořízeny byly například defibrilátory s monitorací, plicní ventilátory, monitory životních funkcí, ultrazvuky, zmrazovač plazmy či videogastroskop.

Více ZDE