OPERACE RAKOVINY PROSTATY (RADIKÁLNÍ RETROPUBICKÁ PROSTATEKTOMIE)


Rakovina prostaty se dostává na přední místa mezi zhoubné nádory, postihující muže. Kritickým obdobím bývá věk kolem 45  let. Onemocnění se může projevovat nenápadně, problémy s močením, podobně jako u nezhoubného zvětšení prostaty (benigní hyperplasie). Proto každý pacient s příznaky onemocnění prostaty by měl být vyšetřen v odborné urologické ambulanci.

Dnes máme k disposici celkem spolehlivé metody k prokázání rakoviny prostaty v časných stádiích. Patří mezi ně především vyšetření prostaty pohmatem přes konečník, dále odběr krve na zjištění hladiny PSA (Prostatický Specifický Antigen), ultrasonografie a odběr vzorku tkáně prostaty k histologickému vyšetření (biopsie). Problémem ovšem je, že většina pacientů přichází v pokročilém stádiu onemocnění, kdy nádor postihuje nejen okolní tkáně  (močový měchýř, močovody, konečník), ale tvoří i nádorová ložiska (metastázy) do kostí. V tomto stádiu onemocnění může dojít k tzv. patologickým zlomeninám kostí s vážnými důsledky pro pacienta (značné bolesti, omezení hybnosti). I v tomto stádiu je možná léčba, která ale tuto chorobu nevyléčí, pouze  zpomalí její průběh. Ovšem tato léčba rovněž znamená značný zásah do života muže. Je nutné omezit produkci mužského pohlavního hormonu testosteronu v organismu, což má za následek většinou nutnost odstranění varlat (kastrace) a trvalé užívání léků, které mají nejen tlumící efekt na testosteron, ale i cytostatické účinky na samotný nádor. V konečném efektu to znamená úplnou ztrátu potence postiženého muže.

Pokud se podaří rakovinu prostaty prokázat v počátečních stádiích, je možné prakticky úplné vyléčení bez komplikací, které doprovázejí pokročilá stádia onemocnění. Na našem pracovišti provádíme operaci - radikální retropubickou prostatektomii. Odstraňuje se celá prostata včetně semenných váčků a pouzdra. Ne tedy jen adenom jako v případě operační léčby benigního zbytnění prostaty.

Operace se provádí v celkové anesthesii, řezem v podbřišku. Prostata se nachází za stydkou kostí mezi močovým měchýřem a svalstvem pánevního dna, kudy prochází močové trubice do penisu. Po úplném odstranění prostaty je močový měchýř přišit k močové trubici.
Během operace šetříme konečník, který se nachází v blízkosti prostaty a rovněž se snažíme zachovat nervově cévní svazky, kterými jsou ovládány svěrače močové trubice. Po operaci ponecháváme v močovém měchýři kateter po dobu dvou až tří týdnů, aby došlo ke zhojení nového spojení močového měchýře s močovou trubicí. Vzhledem k četným žilním pletením v oblasti mezi prostatou a stydkou kostí je operační výkon zatížen krevní ztrátou od 300 ml do 2 l. Krevní ztráty jsou kompenzovány transfuzí. Před operací kromě komplexního vyšetření k vyloučení pokročilého stádia onemocnění provádíme cystoskopii, při které zavádíme do močovodů endoprotézy  (stenty). Tento postup během operace umožní rychlejší a bezpečnější lokalizaci močovodů a předejde se tak jejich poškození při operaci a rovněž se zkrátí operační výkon, který trvá cca 2 hodiny. 

Celková délka hospitalizace je asi dva týdny. Po operaci není nutné odstranění varlat, které je pro muže problematickou záležitostí nejen zdravotní, ale i psychickou. Není nutná ani medikamentosní léčba. Cenou za vyléčení z rakoviny prostaty, která je velmi smrtícím onemocněním, zejména u mladších věkových skupin mužů, mohou být poruchy erekce po operaci. Nedochází k ejakulaci pro nepřítomnost prostaty, ve které je ejakulát tvořen. Rovněž může dojít k určitému stupni močové inkontinence při poruše svěračů, která se však ve většině případů spontánně upravuje.

Radikální retropubická prostatektomie patří mezi náročnější chirurgické výkony. Jejím efektem je však vyléčení pacienta, který je tak uchráněn  dlouhého a bolestivého umírání. Umožňuje mu zpětné zařazení do společenského i osobního života. Důležitá je však včasná diagnostika onemocnění. Proto nelze obtíže s močením u muže, zejména v kritickém věku podceňovat.

 

zpět