PATOLOGIE


Primář:

MUDr. Roman Boháč
569 472 536
roman.bohac@onhb.cz

  Vrchní
  laborantka:
Hana Doležalová
569 472 537
hana.dolezalova@onhb.cz


Zástupce primáře: MUDr. Jana Jakešová
Lékaři: MUDr. Jan Betlach
MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D.
MUDr. Jonathan Müller


Oddělení patologie sídlilo od 50 let minulého století v samostatné budově v areálu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod. V říjnu 2012 proběhlo stěhování do hlavní lůžkové budovy nemocnice. Oddělení je akreditovaným pracovištěm - ČNS EN ISO 15189:2013.

AKTUALITY z oddělení patologie


KDE NÁS NAJDETE

Budova č. 4

kancelář: 569 472 457

NABÍZÍME

Oddělení patologie zajišťuje bioptickou, cytologickou a pitevní diagnostiku pro oddělení naší nemocnice a též bioptickou a cytologickou službu pro spolupracující ambulantní lékaře, spádovost patologie koreluje se spádovostí nemocnice.. Složité případy jsou konzultovány na vyšších pracovištích (HK, Praha, Brno a další). Služby poskytované naším oddělením vycházejí z potřeb a požadavků klinických pracovišť nemocnice a ambulantních specialistů. Po přemístění patologie do hlavní budovy v roce 2012 je oddělení rozděleno na dvě části: laboratorní a autoptickou - pitevní. Oddělení je moderně vybaveno. Koncem roku 2019 jsme pořídili systém pro fotografování přijatého bioptického materiálu-MacroPath, jenž umožňuje lepší orientaci při porovnávání s mikroskopickým obrazem, korelaci s kliniky, přípravu přednášek a slouží též jako výukový program.

Těžištěm práce je histologické vyšetřování tkání (histologie se zabývá mikroskopickou stavbou tkání) odebraných živým pacientům při biopsii. Odebrané tkáně a orgány jsou v laboratoři makroskopicky posouzeny a přikrojeny (malé vzorky se zpracovávají celé, z větších jsou odebrány reprezentativní části). Následně jsou bioptické vzorky dále zpracovávány laborantkami s pomocí přístrojů (viz fotogalerie). Konečným produktem jsou sklíčkové preparáty, které posuzuje lékař - patolog a stanovuje diagnozu, podle které se pak řídí další léčba pacienta. Zvláštní kapitolou bioptické práce jsou peroperační vzorky, kdy přímo ze sálu je odebraná tkáň neprodleně transportována na naše oddělení a speciálním přístrojem zmrazena. Během několika minut z této tkáně laborantka zhotoví preparát, který lékař pod mikroskopem posoudí a výsledek volá na operační sál. Podle patologova závěru  pak pokračuje operace - patolog tedy přímo svou diagnozou určuje další osud pacienta.

Dále provádíme cytologická vyšetření negynekologická. Zejména vyšetřování hrudních výpotků se zaměřením na onkologickou problematiku, dále plicních a urologických cytologií. Vedle cytologií provádíme jako rutinní součást diagnostiky metodu imunohistologie, jež využívá k vyšetřování panel protilátek v kombinaci s klasickou histologií a slouží ke zkvalitnění diagnostiky a též je využívána jako prediktivní prostředek (např. při určování hormonálního stavu nádorů prsu).

Pitvy jsou prováděny u zemřelých v nemocnici z chorobných příčin a nařizuje je ohledávající lékař - klinik. V popředí činnosti oddělení patologie je laboratorní práce a hlavně hodnocení biopsií. Počet pitev celosvětově na patologiích klesá, ale stále platí okřídlené úsloví "Mortui vivos docent" - mrtví učí živé a pitvy jsou zdrojem poznání i nástrojem kontroly pro klinické lékaře. Pitvá se cca 15 % z celkového počtu zemřelých.

Osvědčení o akreditaci - Histologická laboratoř oddělení patologie


Spektra péče

Průvodka k bioptickému a cytologickému vyšetření vzorku

Příručka pro odběr primárních vzorků

Seznam akreditovaných protilátek

fotogalerie

nahoru