Informační oznámení o pořízování kamerových záznamů


Účel zpracování a právní základ

V Nemocnici Havlíčkův Brod je provozován kamerový systém ve veřejných prostorách hlavní lůžkové budovy. Tento systém je provozován se záznamem, archivace po dobu 21 dnů, 24 hod. monitorace pracovnicemi informačního centra. Jedná se o oprávněný zájem Správce - nemocnice spočívající v ochraně a zabezpečení  majetku a ochraně zdraví osob pobývajících v prostorách a objektech správce.

Na dětském oddělení, pracovišti psychologa je se souhlasem pacienta/ zákonného zástupce pořizován obrazový a zvukový záznam některých terapeutických intervencí, a to pro studijní a supervizní účely v rámci vzdělávání Mgr. Jáchyma Zemana.

Na COS probíhá u některých operačních zákroků záznam z operačního výkonu za účelem výcviku lékařů - u akreditovaných lékařských oborů.

Nedochází k profilování. Využívána anonymizace dat.

Kategorie příjemců: Oprávnění zaměstnanci správce - nemocnice.

Doba uchování - uchování po dobu potřebnou pro splnění konkrétního účelu zpracování.