Setkání stomiků - 26.4.2018


Od začátku roku 2017 mají pacienti se stomií v Nemocnici Havlíčkův Brod založen svůj vlastní klub. Od té doby se konají schůzky pacientů, kteří mají stomii a kteří díky tomuto handicapu museli změnit svůj každodenní způsob života. Poslední se uskutečnila 26. dubna 2018. „Ne každý člověk se s touto pooperační realitou dovede vyrovnat. Po odchodu z nemocnice do domácí péče potřebují naši pacienti i nadále pomoc a radu odborného personálu, jak při ošetřování stomie, tak s problémy spojenými se získáváním stomických pomůcek,“ prozradila Hana Brabcová z poradny stomické sestry a iniciátorka založení klubu. Více na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=36&nDepartmentID=90&nLanguageID=1 nebo  http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=1553&nLanguageID=1 .