Ortopedie se rozšířila


Ortopedicko-traumatologické oddělení patří k vyhledávaným pracovištím pacienty z celé republiky. Ročně zde lékaři odoperují kolem 2100 pacientů a ambulantně ošetří 25 tisíc pacientů. Z důvodu dlouhodobého nárůstu zájmu ze strany pacientů jsme přistoupili k rozšíření tohoto oddělení. Nově tedy mají pacienti k dispozici dvoulůžkový pokoj a tělocvičnu pro fyzioterapii.

"Stále se zvyšující požadavky na kvalitu poskytování zdravotnické péče přinášejí požadavky na zvýšení úrovně vybavení zdravotnických oddělení a na zajištění vyššího stupně prostředí, ve kterém se zdravotní péče poskytuje. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli podpořit toto oddělení a provést jeho rozšíření do prostor spojovacího travé," okomentoval stavební úpravy technický náměstek Josef Tvrdý. Uvedenou vestavbou se nám podařilo rozšířit ortopedické oddělení o jeden dvoulůžkový pokoj, vytvořit odpovídající skladovací prostory, vyšetřovnu pro fyzioterapeuta, místnost pro vrchní sestru a odpovídající čistící místnost. Tím bylo dosaženo podstatného zlepšení podmínek pro léčbu pacientů a pracovních podmínek pro zdravotnický personál.

Celkově nyní ortopedicko-traumatologické oddělení disponuje 35 lůžky. Stěžejním spektrem péče oddělení je endoprotetika velkých a malých kloubů, traumatologie pohybového aparátu, obecná ortopedie, sportovní medicína s využitím artroskopických metod a péče o pacienty s onemocněním páteře. " V posledních letech došlo na našem oddělení k významnému rozvoji chirurgie ruky zahrnující výkony traumatologické, rekonstrukční i aloplastické. MUDr. Lubomír Trtík je autor CMC protézy, která je v současnosti již implantována i v zahraničí. Nedávno navázaná spolupráce s profesorem Tobren Beak Hansenem z Dánska bude nepochybně přínosem pro další evoluci tohoto implantátu," dodal primář oddělení MUDr. Pavel Kubát.

Primář oddělení si chválí zejména stabilní personální obsazení oddělení, které kromě operativy zajišťuje komplexní ambulantní péči o pacienty s problémy pohybového aparátu na ortopedické ambulanci, ve specializované poradně pro onemocnění ruky, poradně pro onemocnění páteře, specializované ambulanci pro dětskou ortopedii a na traumatologické ambulanci úrazové stavy. Ortopedi zajišťují také diagnostický screening onemocnění dětských kyčlí s pomocí ultrazvukové diagnostiky.