OPERAČNÍ LÉČBA INKONTINENCE (SAMOVOLNÉHO ÚNIKU) MOČE U ŽEN. IMPLANTACE TRANSOBTURATORNÍ PÁSKY


„Stressová inkontinence je stav mimovolního úniku moče při zvýšení nitrobřišního tlaku bez současné kontrakce detruzoru, přičemž tento stav je možno objektivně prokázat“.

Toto je odborná definice problému, který trápí mnoho žen od středního až po vyšší věk.

Při lehčích formách postižení dochází k nechtěnému úniku moči při smíchu, kýchnutí, či kašli, nebo zvedání těžkých břemen. Při těžším postižení dochází k úniku moči při běžné zátěži, jako je chůze, nebo změna polohy. Důvodem postižení je pokles pevnosti svalů a vazů ženské pánve, ke kterému může dojít například vlivem hormonálních změn v době přechodu, nebo mechanickým postižením vlivem  opakovaných porodů.  Dochází k narušení vzájemné polohy močové trubice a močového měchýře a tím je narušen i mechanismus udržení moči. Pro ženu je tento stav značně společensky diskriminující. Má obavy z delšího cestování, stání, pochopitelně se vyhýbá společenskému životu a narušeno bývá i intimní soužití s partnerem. V současné době jsme „zaplaveni“ reklamou na různé typy vložek. Ty však problém nevyřeší, pouze zlepší záchyt unikající moči.

Moderní operační metodou lze tento problém vyřešit jednou pro vždy. Operační postup spočívá v implantaci pásky z polypropylenu pod močovou trubici a její „zachycení“ za sval musculus obturatorius, který je součástí pánevních svalů. Polypropylenová páska vlastně zadrží močovou trubici ve správné poloze vůči močovému měchýři a nedochází k žádnému nechtěnému úniku moče. Polypropylen je materiál, který je dobře snášen živou tkání a páska po určité době prakticky vroste do organismu. Efekt je trvalý. Operace se provádí po pečlivém vyšetření pacientky. Je nutné vyloučit jinou příčinu inkontinence / narušené nervové zásobení svěračů například při cukrovce,  chronické infekce, gynekologické onemocnění /. Hospitalizace trvá 2 – 3 dny. Výkon se provádí ve svodné anesthesii v gynekologické poloze. Provádí se drobný řez v pochvě pod močovou trubicí a dva drobné vpichy na vnitřní ploše stehen.

Samotná páska se aplikuje speciálními operačními nástroji pod močovou trubici a je zachycena za dolní ramena stydké kosti přes sval musculus obturatorius.

 

 

 

Páska je po správném uložení na vnitřních plochách stehen zkrácena a je tak zcela skryta. Kosmetický efekt je výrazný, výkon nezanechává budˇ žádné, nebo jen minimální  jizvy. Pacientka je schopná močit samostatně prakticky ihned po operaci. Rovněž tak nastupuje i efekt udržení moči. Doba hojení asi týden, doba pracovní neschopnosti asi dva týdny. Výkon se neprovádí u žen které ještě plánují těhotenství a samozřejmě se neprovádí u těhotných pacientek.

Použitý materiál: UROLOGIE  Prof.MUDr. Jan Dvořáček CSc. a kolektiv  Praha 1998
                           GYNECARE WORLDWIDE ETHICON Johnson a Johnson

zpět