ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 3.2.2018


Zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních platí od 3. února 2018 do odvolání. O zákazu návštěv rozhodlo vedení nemocnice na základě doporučení nemocničního epidemiologa MUDr. Koblížka a Krajské hygienické stanice. Důvodem tohoto opatření je nárůst onemocnění chřipkového původu ve spádové oblasti.

Epidemické zvýšení výskytu chřipkových onemocnění pro hospitalizované pacienty představuje zvýšené zdravotní riziko. Po zvážení všech okolností rozhodlo vedení nemocnice o zákazu návštěv pacientů jako vhodném preventivním prostředku proti hromadnému šíření akutních respiračních infekcí a chřipky na odděleních.
 
Omlouváme se touto cestou všem za způsobené omezení styku s pacienty.
Možnost podání informací v přípustné míře bude realizována na tel.číslech příslušných odděleních nemocnice.
Děkujeme za pochopení!