ZRUŠEN ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 19.3.2018


Zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních platil od 3. února do pondělí 19. března. O zákazu návštěv rozhodlo vedení nemocnice na základě doporučení nemocničního epidemiologa MUDr. Koblížka a Krajské hygienické stanice. Důvodem tohoto opatření byla chřipková epidemie - nárůst onemocnění chřipkového původu ve spádové oblasti.

Epidemické zvýšení výskytu chřipkových onemocnění pro hospitalizované pacienty představuje zvýšené zdravotní riziko. Po zvážení všech okolností rozhodlo vedení nemocnice o zákazu návštěv pacientů jako vhodném preventivním prostředku proti hromadnému šíření akutních respiračních infekcí a chřipky na odděleních.
 
Děkujeme všem za trpělivost!