Benefiční koncert pro nedonošené děti


Jakub Pustina a Gabriela Beňačková

Benefiční adventní koncert na pomoc „dětem do dlaně“

15. 12. 2017 v 19:30

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě

Koncert věnovaný dětem do dlaně.

Narozením přichází nový člověk, začíná nový příběh života. Lékařský obor neonatologie se stará o „začátek“ života a tento začátek je jedinečný a neopakovatelný. Pokud se rodí miminko bez problémů, tak potřebuje pouze vlídnou, citlivou péči a trvalou blízkost maminky. Pokud se rodí miminko o mnoho týdnů dříve, potřebuje pomoc složité techniky, léků a dokonalých léčebných postupů. Vývoj respektující ošetřovatelské postupy dbají na stále větší míru zapojení rodičů do péče o křehké miminko. Užití jemných ošetřovatelských technik a individuální vývoj respektujících postupů má velký dopad na utváření bezpečné vazby matka- dítě. Je prokázaný pozitivní dopad na prožívání rodičů a jejich vnímání potřeb malinkého človíčka. Vývojová péče má prokazatelný dopad na celý životní příběh dítěte. Tyto malinké, křehké děti potřebují přístroje, ale stejně nutně potřebují blízkost mámy, která je pro dítě zdrojem základního bezpečí.

Po propuštění dítěte se závažnou nezralostí nebo nemocí má následovat dlouhodobá, specializovaná následná péče, poskytovaná týmem odborníků. Rodiče potřebují podporu v dlouhodobé péči o dítě s problematickým startem do života.

V Nemocnici Havl. Brod se v r. 2016 narodilo téměř 1450 dětí.

Novorozenecká JIP dětského odd. pečuje o nemocné a nedonošené děti od 31. týdne a hmotnosti kolem 1500g. Novorozenecká JIP byla v létě letošního přestavěna tak, aby poskytovaná péče byla možná dle nejnovějších světových doporučení a za přítomnosti rodičů. V roce 2016 prošlo novorozeneckou JIP více než 250 dětí.

Těmto dětem a jejich rodičům je věnován tradiční benefiční adventní koncert Jakuba Pustiny. Tentokrát bude jeho hostem paní Gabriela Beňačková. Koncert se uskutečnil v pátek 15. 12. 2017 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19:30. Výtěžek koncertu bude věnován na zakoupení polohovacích a monitorovacích pomůcek v péči o nejkřehčí miminka.

Děkujeme z celého srdce všem účinkujícím i návštěvníkům koncertu.