Omezení parkování v areálu


V souvislosti se stavbou nového domova pro seniory / místo pavilonu č.10/, kterou provádí náš zřizovatel Kraj Vysočina, a zahájením stavby pracoviště magnetické rezonance došlo v areálu nemocnice k omezení parkovacích míst. Vjezd do areálu je od středy 4. 10.2017 do odvolání regulován pracovnicemi informačního centra a to po celý den, zejména však v ranních a dopoledních hodinách. K dispozici je hlavní nemocniční parkoviště na Rozkošské ulici a parkovací místa v okolí areálu.

Došlo také k uzavření průjezdu ulicí vedoucí k Domovu pro seniory a onkologii a dále na ul. Havlíčkovu po dobu nezbytně nutnou.
Jsme si vědomi, že stavební práce snižují komfort nejen v oblasti parkování, ale celé dopravní situace v areálu nemocnice. Proto Vás žádáme o opatrnost a shovívavost.

Stavba magnetické rezonance přinese i další změny v provozu - zejména ORL ambulancí a práce oddělení RDG - a hlukové aspekty spojené se stavbou. Nicméně přínosem bude zvýšení kvality diagnostických možností a naší léčebné péče.
 
Předem se za veškerá omezení omlouváme a děkujeme za pochopení a toleranci.