Mezinárodní den neslyšících - 22. 9 2017


V pátek 22.9.2017 proběhl v naší nemocnici Mezinárodní den neslyšících. Tuto již tradiční akci pořádáme ve spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vysočina.

Veřejnost se mohla dozvědět něco málo o světě neslyšících, seznámit se se znakovým jazykem neslyšících, s možnostmi komunikace se sluchově postiženými v Nemocnici Havlíčkův Brod /například online tlumočení přes tablet/. Byly prezentovány kompenzační pomůcky pro neslyšící - např. světelné zvonky, vibrační budíky, bezdrátová digitální naslouchací souprava, různé druhy sluchadel. Zájemci získali odpovědi na své dotazy stran vyšetření sluchu a postupu pro zajištění si sluchadla. V neposlední řadě byly podávány informace o sociálních dávkách pro sluchově postižené. Účastníci měli možnost zakoupit si přímo na místě baterie do sluchadel a prohlédnout si některé publikace s tematikou sluchového postižení.

Akce probíhala v čase mezi 8:00 až 13:00 hod., pro bližší informace se zastavily zhruba dvě desítky zájemců. "Nejvíce se návštěvníci zajímali o postup pro vyřízení si sluchadla, co obnáší audiometrické vyšetření, jaké jsou typy sluchadel a příspěvky na jejich pořízení hrazené zdravotní pojišťovnou. Z prezentovaných pomůcek zaujala bezdrátová digitální naslouchací souprava, světelný zvonek a vibrační budík," shrnula akci zdravotně sociální pracovnice nemocnice Mgr. Kamila Mrtková. 

Děkujeme paní Bc. Ivaně Kohoutové z Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina a paní Jiřině Kocmanové ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR za jejich čas a maximální věnování se návštěvníkům akce.