Kurz - Jak poskytnout první pomoc - ZRUŠEN


Kurz KPR z důvodu zákazu návštěv a zhoršující se epidemiologické situace ZRUŠEN. 

Termín kurzu: 27. 10. 2021 v 16:00 - OBSAZEN.

O termínech kurzů laické resuscitace pro veřejnost Váz zde budeme informovat.  Kontaktujte nás až v září 2021, kdy budou k dispozici konkrétní termíny konání Kurzu laické resuscitace.

Na další kurz se můžete přihlásit na tel.: 569 472 290, mobil: 737 250 172 email: marie.kafkova@onhb.cz.

KURZY LAICKÉ RESUSCITACE PRO VEŘEJNOST v naší nemocnici mají již několikaletou tradici. Za sedm let pořádání získalo certifikát několik stovek zájemců, kteří se naučili jak podat první pomoc, a tedy jak zachránit v případě potřeby život svým blízkým nebo člověku, který to právě potřebuje. "Dětská resuscitace má svá specifika. Maminkám kurz pomůže získat jistotu v případě neočekávané situace jako je zástava dechu u novorozeňat, batolat, menších dětí, ale i v dalších situacích," říká primářka dětského oddělení MUDr. Chvílová Weberová.

Kurzy zaměřené na dětskou resuscitaci provádíme na multifunkčním KPR modelu novorozence, který nám slouží k nácviku kardiopulmonální resuscitace a základní novorozenecké péče. Model je vyroben ze speciálního silikonového materiálu, který je blízký lidskému tělu. Na modelu lze nacvičovat nejen resuscitaci včetně endotracheální intubace, ale také katetrizaci pupeční šňůry, zavádění nasogastrické sondy, orální i nasální odsávání, katetrizaci močového měchýře, kontrolu srdečního tepu na pupeční šňůře, atd. Tento moderní intubační model patří mezi nadstandardní vybavení novorozeneckých oddělení.

Každému z nás se může stát, že bude účastníkem dopravní nehody nebo před ním na ulici zkolabuje neznámý člověk a bude potřebovat naši pomoc. Pro kurzy laické resuscitace pro dospělé používáme speciálního trenéra - nový defibrilátor CardAid. Ojedinělostí tohoto systému je speciální dálkové ovládání, prostřednictvím kterého instruktor může pro účastníky nácviku či v průběhu tématické modelové situace dle své úvahy volit a ovlivňovat vývoj situace - to znamená tvořit rozličné scénáře - výboj, elektrošok doporučit či nedoporučit, děj posunovat sem a tam, nebo dokonce občas imitovat případnou závadu přístroje. Ve spojení s resuscitační figurínou či přímo živým kolegou lze tak ve scénce procvičit patřičně reálnou formou poskytnutí kardiopulmonální resuscitace. Více informací naleznete zde

Náš kurz chce přirozenou i zábavnou formou veřejnosti přiblížit problematiku resuscitace a první pomoci. Kurz probíhá pod záštitou chirurgického oddělení ve vypsaných termínech a je nutné se na něj předem přihlásit.

Kontakt:  Marie Kafková, vrchní sestra chirurgického oddělení
Tel.: 569 472 290, mobil: 737 250 172 email: marie.kafkova@onhb.cz

 

Máte lékárničku, ale netušíte k čemu slouží jednotlivé části?

chcete umět pomoci druhému?
nebo jenom chcete být v obraze?
tak neváhejte a přihlaste se......