Od 31. května ZÁKAZ KOUŘENÍ v areálu nemocnice


Dne 31. května vstupuje v účinnost nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Podle tohoto zákona platí absolutní zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních, a to včetně prostor, které souvisejí s jejich provozem, tedy i včetně venkovního areálu a technických pracovišť. Zákaz se týká i používání elektronických cigaret a platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další osoby, které se v našem areálu pohybují. V nemocničním bufetu bude zrušen prodej tabákových výrobků a e-cigaret.
Jsme také nuceni k poslednímu květnu zrušit všechna venkovní kuřácká místa. Osoby porušující zákaz kouření jsme povinni vyzvat k jeho dodržování. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do 5 000 Kč.

Děkujeme za pochopení!

 
- podle slov profesorky MUDr. Evy Králíkové, CSc. (VFN v Praze). „Není to zákon proti kuřákům, ale o ochraně zdraví těch, kteří nekouří,“ řekla na konferenci, kterou uspořádala Česká aliance proti chronickým respiračním nemocem (ČARO) 30. května 2017 - více na - https://www.tribune.cz/clanek/42092-protikuracky-zakon-je-spatne