Přechodné omezení kapacity dětského oddělení


UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

oznamujeme, že od 28. 4. 2017 bude přechodně omezena lůžková kapacita na dětském oddělení. Důvodem je náhradní umístění JIP novorozenců na JIP velkých dětí.

V květnu až srpnu 2017 bude probíhat přestavba intermediární péče o novorozence. Předpokládáme, že v průběhu září bude provoz celého dětského oddělení v obvyklém režimu. Během přestavby budeme omezeni v lůžkové kapacitě stanice větších dětí i v objemu roomingových lůžek pro matky neodonošených dětí (5 lůžek). Další formou omezení je umístění intenzivní péče větších dětí v prostorách dospávacího pokoje. Bude menší možnost ubytovat všechny rodiče na lůžku. Akutní péči včetně operačních výkonů zajistíme v obvyklém rozsahu.

Okolnosti:

Nemocnice dostala finance v rámci IROP (Regionální operační program). V rámci těchto financí bude oddělení intermediární péče o novorozence přestavěno tak, aby vyhovovalo podmínkám současné neonatologické péče. Celé oddělení se rozšíří a bude obnoveno přístrojové vybavení. Výsledkem bude zmodernizovaná JIP a prostory, které umožní péči o nedonošené děti formou Family Centered Care (= větší míru zapojení rodičů do ošetřovatelské péče o dítě i formou rodinných pokojů).

Přestavba je spojená s přestavbou porodních sálů, které budou probíhat od poloviny května další cca 4 měsíce. Prvotní práce na obou odděleních budou spojené s velkým hlukem a tak bude mezi 9.-21. 5. porodnice a sály uzavřeny. I dále však bude do jisté míry omezen provoz, neboť porodní sály budou v náhradních podmínkách.

Doufáme, že po ukončení prací budeme schopni poskytovat větší objem péče kvalitněji tak, jak přísluší citlivosti a důležitosti vývoje nedonošených dětí.

Děkujeme za spolupráci a pochopení situace.

S pozdravem.

Primářka MUDr. Magdalalena Chvílová Weberová a kolektiv dětského oddělení