Zapojte se prosím do sběru dat!


ÚČAST NA SBĚRU DAT

INTELIGENČNÍ A VÝVOJOVÁ ŠKÁLA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

STANDARDIZACE METODY

Vážení rodiče,

zapojte se prosím do sběru dat pro standardizaci psychodiagnostické metody pro děti předškolního věku! Tuto metodu převádíme ze Švýcarska a je nutné vytvořit normy pro české děti a stále nám chybí dostatečný počet zdravých dětí ve věku 3-4 let včetně (tj. dětí bez vývojové poruchy či jiného závažného onemocnění).

Účelem standardizace je vytvoření norem, se kterými bychom mohli v praxi srovnávat výkon dětí s podezřením na vývojové obtíže. Vyšetření je ZDARMA, trvá 60-70 minut a skládá se z úkolů, se kterými se děti běžně setkávají. U vyšetření může být přítomen rodič (nesmí však do něj ale zasahovat a pomáhat). Na základě tohoto vyšetření můžeme vypracovat zprávu o celkovém výkonu dítěte jak v oblasti rozumových schopností, tak v oblasti vývoje (motorika, emoce, řeč). Data jsou zpracována anonymně, pro standardizaci potřebujeme jen bodová ohodnocení jednotlivých úkolů.

Pokud máte zájem nechat své dítě vyšetřit a pomoci tak mnoha dalším dětem při jejich správné diagnostice a souhlasíte s anonymním zpracováním výsledků testu, ozvěte se na níže uvedený kontakt.

Předem Vám děkujeme!

PhDr. Irena Komendová, Ph.D.

Ambulance klinické psychologie

Nemocnice Havlíčkův Brod

E-mail: irena.komendova@onhb.cz

Tel.: 569 472 306