V naší nemocnici vznikl Klub stomiků


Od začátku roku 2017 mají pacienti se stomií v Nemocnici Havlíčkův Brod založen svůj vlastní klub. Už v říjnu loňského roku se konala první schůzka pacientů, kteří mají stomii a kteří díky tomuto handicapu museli změnit svůj každodenní způsob života. „Ne každý člověk se s touto pooperační realitou dovede vyrovnat. Po odchodu z nemocnice do domácí péče potřebují naši pacienti i nadále pomoc a radu odborného personálu, jak při ošetřování stomie, tak s problémy spojenými se získáváním stomických pomůcek,“ prozradila Hana Brabcová z poradny stomické sestry a iniciátorka založení klubu.

V Nemocnici Havlíčkův Brod funguje stomická poradna na oddělení septické chirurgie již 17 let a prošli jí stovky pacientů. Poradna pomáhá pacientům od jejich příjmu do nemocnice, přes období operace až po propuštění. Radí jim s ošetřováním stomie, se správnou stravou, pomůckami a dalšími každodenními věcmi. Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu mimo tělo (na stěnu břišní). Jde o dočasné nebo trvalé chirurgické řešení onemocnění převážně trávicího nebo močového ústrojí v případě, že už žádnou jinou léčebnou terapii nelze uplatnit.

Klub stomiků vzniká za podpory vedení nemocnice a společnosti ILCO. Jeho hlavním posláním je věnovat se problematice stomií a jejich ošetření, problematice stravování i úhradě zdravotních pomůcek pojišťovnami a nejaktuálnějším informacím z této problematiky. Na schůzkách bude k dispozici lékař specialista, odborný psycholog a stomická sestřička, nachystány budou odborné přednášky, rady a konzultace. „Přínosem setkávání v klubu jistě bude i možnost vyměňovat si zkušenosti mezi členy klubu a ukázat pacientům, že na to nejsou sami,,“ dodala Hana Brabcová.

Podruhé se členové Klubu stomiků při Nemocnici Havlíčkův Brod sejdou v únoru. Prvního setkání se účastnila také Ing. Marie Ředinová, předsedkyně dobrovolného sdružení stomiků ILCO, PhDr. Lada Nováková, náměstkyně ošetřovatelské péče NHB a vrchní sestra oddělení chirurgie Marie Kafková.