Pavilon 13 začne sloužit pacientům


Necelý rok trvala Kraji Vysočina generální rekonstrukce Pavilonu 13. Slavnostně byl otevřen 12.12.2016 zástupci Kraje Vysočina. V původním objektu s respektováním originálního půdorysu z roku 1933 se podařilo citlivě připravit pracoviště a zázemí pro 50 lůžek plicního oddělení a oddělení následné péče a rehabilitace, a to včetně odborných ambulancí oddělení  a ambulance kožní, endokrinologie nebo ambulance bolesti. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka přišla rekonstrukce Kraj Vysočina na téměř 90 miliónů korun.
 

První podlaží rekonstruované budovy bude sloužit lůžkové části plicního oddělení. Vše je logisticky připraveno tak, aby byly dodrženy velice přísné hygienické normy a oddělení vyhovovalo vysokým standardům dokladovaným při obhajobách Akreditace nemocnice. 12 pokojů z toho dva pokoje určené pro izolaci bude moci přijmout až 24 pacientů. Pokoje mají moderní sociální zařízení a např. také posuvné dveře, čímž se opticky zvětšil prostor společných chodeb. Na oddělení nechybí místnost pro tzv. dechovou terapii. Druhé podlaží, které je už na rozdíl od zbytku budovy téměř kompletně zařízené, začne téměř okamžitě sloužit pro následnou péči a rehabilitaci. Oddělení disponuje 26 lůžky, z toho tři lůžka budou sloužit výhradně pro paliativní péči. Jsou v odlehlejší části oddělení a prostor byl vybrán s maximální ohleduplností k soukromí pacientů a jejich rodinných příslušníků. Třetí podlaží je kompletně určeno specializovaným ambulancím. Na přelomu roku zde budou zřízeny dvě ambulance bolesti, tři endokrinologické ambulance a tři kožní ambulance. Své pracoviště zde do budoucna bude mít také klinický psycholog, zdravotně sociální pracovník a o dalších speciálních pracovištích vede ředitelství nemocnice diskuzi. Přízemí objektu slouží jako technické zázemí.

Budova pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod byla postavena v letech 1931 - 1933. "Původně šlo o objekt pro chirurgickou tuberkulózu. Na svou dobu byla budova velice dobře vybavena, zajímavá byla její architektura. Později sloužila převážně pro ortopedii a rehabilitaci. Krátkodobě zde byla umístěna oddělení oční, ORL a v posledním patře v době nedávné také ředitelství nemocnice," říká technicko-provozní náměstek Nemocnice Havlíčkův Brod Josef Tvrdý. 

Dnešním předáním třináctky modernizace Nemocnice Havlíčkův Brod nekončí. V následujících letech plánuje Kraj Vysočina rekonstruovat gynekologicko-porodnické oddělení, perinatologické centrum a čekají ho také stavební úpravy pro magnetickou rezonanci. Celkově bez vybavení za téměř 45 miliónů korun. Pavilon 13 Nemocnice Havlíčkův Brod pro Kraj Vysočina rekonstruovala společnost Zlínstav a.s.