Zdravé plíce pro život


Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se plicní oddělení připojilo k akci - Světový den CHOPN v České republice. V rámci této události mohli zájemci mezi 12:00 až 15:00 hodinou navštívit naši plicní ambulanci, kde jim bylo provedeno spirometrické vyšetření. "Získané údaje následně lékařka vyhodnotila a v případě potřeby pozvala pacienty na podrobnější vyšetření," upřesnila vrchní  sestra oddělení Mgr. Kateřina Pokorná. Své plíce si přišlo zkontrolovat přes třicet zájemců.

Cílem akce bylo vzbudit v lidech zájem o vlastní zdraví, a pokud jsou aktivní kuřáci, nebo často pobývají v zakouřených prostorech, zdůraznit jim nutnost preventivních prohlídek plic. Spirometrie je vyšetření, při kterém lékař zjišťuje funkci pacientových plic. Provádí se pomocí spirometru - přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání a testuje schopnost a kapacitu pacientových plic nadechnout a vydechnout. Dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase. Umožňuje zjistit a nalézt nejběžnější plicní patologie – zejména poruchy průchodnosti dýchacích cest typické pro astmatiky nebo pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí. Dokáže poznat poruchy průchodnosti průdušnice, dokáže najít řadu dalších onemocnění, které se týkají plic samotných.

Děkujeme, že jste přišli a udělali něco pro své plíce.