STOP dekubitům - 16. listopadu 2016


Zapojujeme se do evropského projektu STOP DEKUBITŮM.

Naše akce STOP DEKUBITŮM se konala ve středu 16.11. Koordinátorem akce byla Mgr. Petra Chymová, vrchní sestra interního oddělení a vedoucí týmu pro hojení defektů. Součástí dne otevřených dveří byla také výstava pomůcek k prevenci vzniku dekubitů, prezentace správné výživy a další.

 Den otevřených dveří v ambulanci hojení chronických ran

16.11.2016 od 9:00 do 11:00 hodin

Co vás čeká? Poradenství, prezentace pomůcek a doplňků k tématice prevence dekubitů.

 Co jsou dekubity?

Jedná se o lokalizované poranění kůže nebo podkoží, které se obvykle nachází nad kostním výčnělkem a je způsobeno tlakem, třením nebo kombinací obojího.

·              Eliminujte rizikové faktory

·              Používejte speciální preventivní pomůcky

·              Podpořte aktivitu milovaného člověka

·              Pečujte o pokožku

·              Pestrou a zdravou stravu

·              Poraďte se s námi

 STOP! Dekubity (proleženiny) jsou nežádoucí a lze jim předcházet!

V průběhu roku 2016 probíhalo školení personálu v problematice řešení prevence a léčby dekubitů vycházející z Rezortního bezpečnostního cíle MZČR č. 8. Školení vedla doc. PhDr. Andrea Pokorná Ph.D. V listopadu se také náš tým účastnil odborné konference NCO NZO Brno s názvem DEKUBITY - SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI. Dekubity, jejich ošetřovaní a nové trendy nám nejsou lhostejné a stále se snažíme jít krok vpřed.