Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče


Naší nemocnici bylo schváleno poskytnutí dotace - finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů - na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče. Aktuálně byly pořízen všechny přístroje z Projektu I. Druhý projekt realizujeme průběžně.

Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Havlíčkův Brod prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jedná se o rozšíření současného prostoru dětského oddělení současně s přístrojovým dovybavením oddělení a návazných oborů – anesteziologie, intenzivní medicíny, hematologie, gynekologii, porodnictví vč. souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod. Přednostním způsobem ošetřování stabilních dětí je systém rooming in. Účelem projektu je zajistit odpovídající podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb a pro jejich rozšíření. Současně se realizací nutných stavebních úprav vytvoří odpovídající pracovní a hygienické podmínky pro pacienty a zdravotnický personál. V rámci nosných principů neonatologické péče je individualizovaná péče o novorozence a respekt k jeho vývojovým potřebám součástí ošetřovatelských a terapeutických postupů. K předčasně narozenému dítěti a novorozenci z podstaty patří matka/rodiče/, tak aby byly zajištěny všechny potřeby vyvíjejícího se organismu. Kvalitní rodičovská péče vyžaduje jiný styl ošetřovatelského přístupu a ta vyžaduje jiný způsob uspořádání prostor novorozenecké intenzivní péče.

Nové vybavení a prostory vyhovují potřebám dvojice matka-nedonošené dítě včetně modernizované zdravotnické techniky. Výrazně se zvýšila kvalita terapeutických a ošetřovatelských postupů. Dále došlo k rozšíření poskytované péče prostřednictvím nových metod a to převážně v oblasti diagnostiky.

Tabulka pořízené přístrojové techniky - Projekt I.

Přehled přístrojového vybavení  1
Investice - zdravotnická technika Návazný obor Počet ks
Ventilátor novorozenecký, nCPAP Neonatologie 2
Ultrazvukový přístroj, kardio Neonatologie 1
EKG přístroj Neonatologie, anesteziologie a intenzivní medicína 4
Monitor životních funkcí neonatologický Neonatologie 8
Monitorovací centrální stanice Neonatologie 1
Oxymetr pulzní neonatologický Neonatologie 5
Oxymetr pulzní neonatologický - novoroz screening SW Neonatologie 1
KTG - fetální monitor Neonatologie, gynekologie a porodnictví 2
RTG zesilovač (C-rameno) Chirurgie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody 1
Monitory  Anesteziologie a intenzivní medicína 5
Kardiologický ultrazvuk  Vnitřní lékařství
Elektrická lůžka Chirurgie, gynekologie a porodnictví 80
Anesteziologický přístroj  Anesteziologie a intenzivní medicína 3
Ventilátor plicní  Anesteziologie a intenzivní medicína 6
Defibrilátor  Anesteziologie a intenzivní medicína 2
Transportní ventilátor  Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Zmrazovač plazmy Hematologie a transfúzní lékařství 1
Defibrilátor s monitorací Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Monitorovací systém centrální Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Ultrazvuk diagnostický vč.uz sond Gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací metody 1
Videokolonoskop Vnitřní lékařství 1
Ultrazvuk diagnostický vč.uz sond (lineární, konvexní) Vnitřní lékařství 1
Videogastroskop Vnitřní lékařství 1
videoduodenoskop Vnitřní lékařství 1
Biologický termostat  Lékařská mikrobiologie 1
Angiografický systém Radiologie a zobrazovací metody 1

Dodané přístroje vyznačeny červeně:

Přehled přístrojového vybavení 2
Investice - zdravotnická technika Návazný obor Počet ks
Laser pro urologii Urologie 1
Vrtací systém TEP /orto Ortopedie 1
Vrtací systém mini trauma/orto Ortopedie 1
Rozvěrač TEP systém orto Ortopedie 1
Záznamové zařízení videa endo Vnitřní lékařství 1
Holterovský záznamník EKG, NIBP Vnitřní lékařství 4
Porodní lůžko el. Gynekologie a porodnictví 1
Polypektomická jednotka pro endoskopie Vnitřní lékařství 1
Mikrotom Patologie 1
Urodynamický systém Gynekologie a porodnictví 1
Elektroléčebný a ultrazvukový terapeutický přístroj Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Elektroléčebný  terapeutický přístroj s vakuovou jednotkou Rehabilitační a fyzikální medicína 2
Lymfodrenážní přístroj 12ti kanálový Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Aktivně pasivní léčebný trenažer pro horní a dolní končetiny Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Terapeutické elektricky polohovatelné lehátko Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Infralampa Rehabilitační a fyzikální medicína 7
Magnetoterapeutický přístroj Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Ramenní motodlaha Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Robotický přístroj pro funkční rehabilitaci ruky a horní končetiny Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Přístroj pro myostimulaci Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Transkutánní elektroterapeutický
přístroj
Rehabilitační a fyzikální medicína 3
Trakční systém Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Závěsný systém Rehabilitační a fyzikální medicína 1

Odkaz na podpořené projekty : http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Prehled-podporenych-projektu