Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče


Naší nemocnici bylo schváleno poskytnutí dotace - finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů - na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče.

Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Havlíčkův Brod prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jedná se o rozšíření současného prostoru dětského oddělení současně s přístrojovým dovybavením oddělení a návazných oborů – anesteziologie, intenzivní medicíny, hematologie, gynekologii, porodnictví vč. souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod. Přednostním způsobem ošetřování stabilních dětí je systém rooming in. Účelem projektu je zajistit odpovídající podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb a pro jejich rozšíření. Současně se realizací nutných stavebních úprav vytvoří odpovídající pracovní a hygienické podmínky pro pacienty a zdravotnický personál. V rámci nosných principů neonatologické péče je individualizovaná péče o novorozence a respekt k jeho vývojovým potřebám součástí ošetřovatelských a terapeutických postupů. K předčasně narozenému dítěti a novorozenci z podstaty patří matka/rodiče/, tak aby byly zajištěny všechny potřeby vyvíjejícího se organismu. Kvalitní rodičovská péče vyžaduje jiný styl ošetřovatelského přístupu a ta vyžaduje jiný způsob uspořádání prostor novorozenecké intenzivní péče.

Nové vybavení a prostory, které budou vyhovovat potřebám dvojice matka-nedonošené dítě včetně modernizované zdravotnické techniky. Kvalita terapeutických a ošetřovatelských postupů bude zaručena. Dále dojde k rozšíření poskytované péče prostřednictvím nových metod a to převážně v oblasti diagnostiky.

Odkaz na podpořené projekty : http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Prehled-podporenych-projektu