Mezinárodní den neslyšících - 23.září


NHB společně se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina a Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vysočina

Kdy: 23. září 2016 od 8:00 do 13:00

Kde: vestibul hlavní nemocniční budovy

Mezinárodní den neslyšících se slaví 3. - 4. týden v září. Cílem tohoto svátku je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost, upozornit na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat. V rámci Mezinárodního dne neslyšících se po celé ČR konají nejrůznější přednášky s tematikou sluchového postižení, divadelní představení a koncerty tlumočené do znakového jazyka, dny otevřených dveří v organizacích pomáhajících neslyšícím.

Program:

ORL ambulance:

  • Informace stran vyšetření sluchu.

Zdravotně sociální pracovnice Nemocnice Havlíčkův Brod:

  • Představení služby - tlumočení do znakového jazyka - pro sluchově postižené pacienty Nemocnice Havlíčkův Brod.
  • Sociální dávky pro osoby se sluchovým postižením.
  • Pravidla pro komunikaci se sluchově postiženými.
  • Zajímavé publikace a pořady s tematikou sluchového postižení, informace o akcích pro neslyšící a sluchově postižené, organizace pomáhající sluchově postiženým.
  • Představení znakového jazyka aneb nebojte se neznámého.
  • Konzultace stran sluchového postižení a sluchadel v osobní rovině a vlastní zkušenosti.

SNN v ČR, KO Vysočina

  • Představení služeb pro sluchově postižené, prezentace kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené.

Po celou dobu akce přítomný tlumočník do znakového jazyka (tlumočník ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO Vysočina).

 

Těšíme se na Vás!