Spolek českých lékařů zve....


POZVÁNKA

 
na 772. pracovní schůzi Spolku českých lékařů v Havlíčkově Brodě, která se uskuteční
dne 22. 2. 2018 v 17:00 hod. v salonku hotelu Slunce .
 
 
Večer gynekologicko-porodnického oddělení
Program:
17:00 - 19:00
1. MUDr. Zuzana Nedvědová: Ektopická gravidita
2. MUDr. Pavlína Hobzová: Konec pánevní
3. MUDr. Ephraim Rametse: Porodnictví v Botswaně
4. MUDr. Tereza Hůlková: Porodnická kontroverze
Diskuze po každém sdělení
 
Akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 2 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů
Odborným garantem akce je prim. MUDr. Pavel Antonín, přednosta gynekologicko-porodnického odd. Nemocnice Havl. Brod
Akci pořádá:
Spolek českých lékařů v Havlíčkově Brodě
ve spolupráci s OS ČLK Havlíčkův Brod
pod záštitou Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace