Spolek českých lékařů zve....


                                                                                                                                                              POZVÁNKA

na   778.  pracovní schůzi Spolku českých lékařů v Havlíčkově Brodě, která se uskuteční  

dne 22. 11. 2018   v 17:00 hod. v salonku hotelu Slunce .

 Večer očního oddělení

 Program:

  17:00 - 19:00 hod.

 

              1.    MUDr. Věra Čtvrtečková:   Maligní nádory spojivky

              2.    MUDr. Eva Štěpánková:   Úskalí dvouleté diagnostiky náhodného nálezu

                3.    prim. MUDr. Lucia Hrčková:   Akutní indukovaná myopie jako nežádoucí účinek systémové terapie

                                                            

         Diskuze po každém sdělení

 Akce je organizována dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena   2   kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů

Odborným garantem akce je prim. MUDr. Lucia Hrčková, oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

  Akci pořádá:

Spolek českých lékařů v Havlíčkově Brodě

ve spolupráci s OS ČLK Havlíčkův Brod

pod záštitou Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace