Spolek českých lékařů zve....


Celodenní odborná akce Spolku českých lékařů a ČLK se uskuteční 20. května 2022 od 9:30 hod. v kulturním domě Psychiatrické nemocnice HB - Lymfoproliferativní onemocnění. Garantem akce je emer. primář MUDr. Jan Betlach.