Spolek českých lékařů zve....


Spolek českých lékařů zve na pracovní schůzi oddělení společných laboratoří dne 30. ledna 2020 od 17 hod. v Hotelu Slunce HB. Garantem akce je primář MUDr. Marián Medňanský.