Spolek českých lékařů zve....


                                                                                                                                                               POZVÁNKA

na 775. celodenní schůzi Spolku lékařů českých v Havlíčkově Brodě pořádanou ve spolupráci s okresním sdružením České lékařské komory v Havlíčkově Brodě a Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod

v prostorách kulturního domu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

25. května 2018 v 8:30 hod.

Odborný garant akce : MUDr. Jaromír Mašek – ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

ODBORNÁ ČÁST Téma: Psychiatrická problematika nejen pro psychiatry Schůze je věnována 90. výročí založení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

(1928-2018)

I. část: 8:30 – 10:30 hod.

1. MUDr. Jaromír Mašek: 90 let Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

2. prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (Psychiatrická klinika FN Hradec Králové):

Census farmakoterapie schizofrenie na Psychiatrické klinice v Hr. Králové za posledních 70 let

3. prim. MUDr. Jela Hrnčiarová (Psychiatrická klinika FN Hradec Králové):

Dospělí pacienti s ADHD v psychiatrické praxi

4. prim. MUDr. František Čihák: 19 let léčby poruch příjmu potravy na dětském oddělení PNHB

Diskuse po každém sdělení

10:30 – 11:00 hod.: coffee break

II. část 11:00 – 12:00 hod.

5. prim. MUDr. Jiří Konrád: Epidemie demencí a gerontopsychiatrie

6. prim. MUDr. Jiří Konrád: Od vertiga k tardivním dyskinezám – kasuistika

7. prim. MUDr. František Čihák: Děsivý příběh dítěte

Diskuse po každém sdělení

12:30 – 13:00 hod.:

OBĚD

III. část: 13:00 – 14:30 hod.

8. PhDr. Kamila Hozová, Ph.D.: Psychoterapie v běžné klinické praxi

9. MUDr. Václav Venc: Zdravotníci a alkohol

10. MUDr. David Hirman: „Kroky za zdí“ – o terénní psychiatrické ambulanci

Diskuse po každém sdělení

IV. část: 14:45 – 15:30 hod.

Výroční shromáždění členů OS ČLK Havlíčkův Brod

1. MUDr. Josef Bureš : Zpráva o činnosti OS ČLK

Zpráva o finančním hospodaření OS ČLK za rok 2017

Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady

2. Diskuse

3. Odměna pro vytrvalé

od 15:30

VOLNÁ ZÁBAVA

občerstvení zajištěno

Odborný program je ohodnocen v rámci celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

6 kredity, účastníkům bude odevzdáno potvrzení o získaných kreditech.

Žádáme přihlásit se k účasti na schůzi na adrese: havlickuvbrod@clkcr.cz

 TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST