Spolek českých lékařů zve....


Celodenní schůze Spolku českých lékařů v Havlíčkově Brodě se uskuteční dne 31. 5. 2024 od 8:30 hodin v kulturním domě Psychiatrické nemocnice HB. Věnována bude tématu Diabetes mellitus. Odborným garantem akce je primář Interního oddělení MUDr. Abdulwasya Almawiri, Ph.D.

POZVÁNKA a program ZDE