Spolek českých lékařů zve....


Spolek českých lékařů zve na pracovní schůzi gynekologicko-porodnického oddělení dne 26. září 2019 od 17 hod. v Hotelu Slunce HB. Garantem akce je prim. MUDr. Pavel Antonín.

POZVÁNKA ZDE