Měření spokojenosti pacientů - FOCUS GROUPS


Neformální „focus groups  (FG)“ tzv. „cílené rozhovory“ - se stávají důležitou rolí v programu kontinuálního zvyšování kvality. Fokus group je rovněž nástrojem k získávání kvalitativ­ních

informací či zpětné vazby od pacientů a do jisté míry i efektivnější metodou vyhodnocování spokojenosti pacientů.

setkání FOCUS GROUP 2014

setkání FOCUS GROUP 2015