V porodnici se školí sestřičky ze Slovenska


Již druhým rokem vykonávají sestřičky ze slovenské Jeseniovy lékařské fakulty v Martině, Ústavu ošetřovatelství, praxi v naší nemocnici. Cílem projektu je předávání si zkušeností a navázání vzájemné spolupráce.

I letos se mohou rodičky na gynekologicko-porodnickém oddělení naší nemocnice setkat se slovensky hovořícími porodními asistentkami. Jde o studentky, které jsou u nás v letních měsících na stáži, získávají zkušenosti a nahlédnou pod pokličku praxe porodní asistentky v České republice. Studentky dle svých slov oceňují zejména příjemné, velice moderně vybavené a proaktivní prostředí porodních sálů a individuální přístup k rodičkám. "K navázání kontaktu na slovenskou vysokou školu došlo v rámci spolupráce s Vysokou polytechnickou školou v Jihlavě. Pro obě strany je přínosné zkonzultovat si postupy v ošetřovatelské péči, zhodnotit rozdílnost vedení zdravotnické dokumentace a další věci jako je poporodní bonding, který je u nás běžnou věcí a na slovenské straně není tolik využíván," konstatovala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková.

Zároveň navázání spolupráce může v budoucnu pomoci se získáváním zdravotnického personálu ze Slovenské republiky. Aktuálně v naší nemocnici pracuje deset lékařů a sester ze Slovenska.  Stáže přispívají také ke zvyšování jazykové vybavenosti na straně zdravotníků. Ročně využije služeb naší porodnice průměrně pět slovenských rodiček.