Program rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů


 

Plán rozvoje kontinuálního zvyšování kvality 2021 - 2024

Indikátory kvality

Rezortní bezpečnostní cíle

Spokojenost hospitalizovaných pacientů - 2022

Spokojenost ambulantních pacientů - 2022 

Systém hlášení nežádoucích událostí - 2023