Nová pomoc lidem s posttraumatickou poruchou


Ambulance klinické psychologie nabízí EMDR terapii pro pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou či s psychickými potížemi, které se rozvinuly na základě traumatické události (nehody, těžké rozchody, úmrtí, znásilnění, atd.). „Tato terapie je použitelná u pacientů od čtyř let. V naší ambulanci se věnujeme dětem, dospívajícím i dospělým, „ sdělila PhDr. Irena Komendová, Ph.D., která terapie provádí. Tuto metodu nabízíme jako jediná psychologická ambulance v nemocnicích na Vysočině.

Kromě posttraumatické stresové poruchy či psychických potíží po traumatické události je možno tuto terapeutickou techniku využít pro pacienty s některými fobiemi (např. z létání). Její výborný efekt se potvrzuje i v případě řešení studu, který se rozvinul na základě nějakého nepříjemného zážitku (trapného či jinak výrazně nepříjemného). Výhodou této metody je její relativní rychlost, a to do 10 sezení. Nejedná se o hypnózu a je tedy možné ji aplikovat u těch klientů, kteří nejsou hypnabilní (např. při léčbě fantomové bolesti, kde je hypnóza velmi účinná a v naší ambulance hojně využívaná).

„Tato terapie je použitelná u pacientů od čtyř let. V naší ambulanci již byla použita u dětského i dospělého pacienta, „ sdělila PhDr. Irena Komendová, Ph.D., která terapie provádí. Potřebný výcvik v této metodě absolvovala ve Velké Británii (Richman EMDR, Ltd.), kde je tato metoda hojně a úspěšně používána ve státní i soukromé praxi. „Ve stejně velkém měřítku se využívá i v USA a v Německu, dále pak na Slovensku, v Rakousku, ale například i v Turecku při práci s válečnými uprchlíky a v Bosně a Herzegovině,“ prozradila PhDr. Irena Komendová. Možnost účasti na výcviku v této metodě je podmíněna již vysokou odborností účastníka, která zaručuje jeho schopnost pracovat s traumatizovanými klienty.

Co je EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing – desenzitizace a reprocesing pomocí očních pohybů) je relativně nová psychoterapeutická technika. Její vznik sahá do 80. let 20. století a do Evropy se začala z USA rozšiřovat z Velké Británie na počátku 90. let minulého století. Tato metoda se využívá při léčbě posttraumatické stresové poruchy u dětí, adolescentů a dospělých a při léčbě dalších psychických potíží rozvíjejících se na základě traumatického zážitku, ale také např. při léčbě fobií, fantomových bolestí a stále se objevují její nová využití. Výzkumy ověřily vysokou efektivitu této metody při léčbě posttraumatické stresové poruchy, z čehož vychází i doporučení Světové zdravotnické organice (WHO) z roku 2013, která zařadila EMDR jako nejúčinnější metodu pro léčbu PSTP vedle KBT (Kognitivně behaviorální terapie).

„EMDR není jednoduše jen použití očních pohybů. Je to komplexní terapeutický přístup s danými principy, protokoly a procedurami s cílem redukovat distres v krátkém časovém úseku,“ upřesnila PhDr. Irena Komendová.

Více o terapii se dovíte a kontakt na našeho klinického psychologa naleznete v našem letáku ZDE.

 

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod, tel. 604475082