Nadace Křižovatka předala nové monitory dechu


V úterý 14. června 2016 předaly zástupkyně Nadace Křižovatka nové monitory dechu dětskému oddělení naší nemocnice.

Nadace Křižovatka předala 10 nových monitorů dechu Babysense v celkové hodnotě 29.700,- Kč v Nemocnici Havlíčkův Brod. Předávání se zúčastnili zástupci sponzorů a dárců ze společností Mlýn Havlíčkův Brod a OSIVA, a.s. Monitory dechu převzala z rukou dárců MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová, primářka dětského oddělení.  "Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost, a proto hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích“, popsaly Štěpánka Pokorníková a Veronika Manoušková, manažerky projektu.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice po celých 20 let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc. Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě více jak 25 mil. korun.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“

K „SIDS“ dochází nejčastěji u dětí od narození do šesti měsíců. Dochází k němu náhle a neočekávaně u dětí, které nejeví žádné zdravotní problémy. Přichází bez varovných signálů, když dítě spí, a proto je monitor dechu jako anděl strážný, který hlídá dech těch nejmenších.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace: Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za morální podporu a finanční pomoc. Nadaci Křižovatka děkujeme za dlouhodobou podporu a spolupráci.