Stěhování oddělení a ambulancí!


Měsíc červen je v Nemocnici Havlíčkův Brod ve znamení stěhování oddělení a ambulancí. V souvislosti s blížícím se termínem plánované demolice pavilonu č.10 v areálu nemocnice, kde dosud sídlí oddělení plicní a ODN, začali jsme dnes 6. června 2016, s postupným stěhováním a vyklízením pavilonu.

Stěhování se týká jedné stanice oddělení dlouhodobě nemocných, která se v tomto týdnu přestěhuje do náhradních prostor ve vedlejším Domově pro seniory. Na konci měsíce června pak opustí pavilon i plicní oddělení, které se přestěhuje do náhradních prostor v budově onkologie. V návaznosti na tato provizorní řešení však je nutné přestěhovat také některé ambulance – endokrinologickou ambulance, kožní ambulanci, plicní ambulanci a závodní ambulanci pro zaměstnance NHB.

Informace o tom, kde pacienti naleznou ambulance a oddělení jsou dostupné na webových stránkách nemocnice www.onhb.cz, změny budou taktéž označeny cedulemi na dveřích pavilonů a ambulancí a informace a navigaci poskytují 24 hodin denně pracovnice informačního centra.

V tomto měsíci nás čeká následující stěhování zdravotnických oddělení a ambulancí:

  1. Z pavilonu č. 10 (kde je v současné době umístěné plicní oddělení a ODN) se ve dnech 6. a 7. 6. 2016 přestěhuje ODN do 3. NP sousedního Domova pro seniory.
  2. Z 3. NP pavilonu č. 10 se bude dne 20. 6. 2016 stěhovat ambulance pro zaměstnance NHB do přízemí budovy interních oborů.
  3. Dne 23. 6. 2016 se bude stěhovat endokrinologická ambulance z budovy č. 12 (onkologie) do hlavní budovy vedle osteologického centra.
  4. Dne 24. 6. 2016 bude přemístěna kožní ambulance z I.NP do přízemí onkologické budovy.
  5. Dne 27. 6. 2016 budou přestěhovány ambulance plicního oddělení z budovy č. 10 do přízemí budovy číslo 12 (onkologie).
  6. Ve dnech 28. a 29. 6. 2016 se bude stěhovat lůžková část plicního oddělení z pavilonu č. 10 do 2. NP budovy číslo 12 (onkologie).

„Od 30. 6. do 15. 7. 2016 budeme vyklízet z pavilonu číslo 10 zbývající inventář a technické vybavení budovy,“ dodal technický náměstek Josef Tvrdý. V následujícím období začne demolice uvolněné budovy a výstavba nové moderní budovy pro sociální služby.

Na podzim 2016 by pak měl pacientům NHB začít sloužit moderní objekt - pavilon č. 13 - nacházející se za budovou ředitelství a infekčního oddělení, kde budou obě oddělení umístěna a vytvořen také ambulantní sektor. Rekonstrukce pavilonu v hodnotě cca 72 milionů Kč bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina. Přestavbou vzniknou odpovídající prostorové a hygienické podmínky pro léčbu pacientů. Zároveň budou v areálu nemocnice vytvořeny nové parkovací plochy a parková zákoutí pro odpočinek a relaxaci.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, tel. 604475082, petra.cerno@onhb.cz