Magnetické tabule pomáhají seniorům s kognitivním tréninkem


V souvislosti se stárnutím populace, zaměřili svoji pozornost na neurologickém oddělení na kvalitu kognitivních funkcí hospitalizovaných seniorů. V rámci již zavedeného trénování paměti byly na vybraných pokojích neurologického oddělení nainstalovány magnetické tabule s důležitými informacemi, které napomáhají lepší orientaci hospitalizovaných pacientů.

Kognitivní funkce (nebo také poznávací schopnosti či procesy) řadíme mezi základní funkce našeho mozku. „Kognitivní trénink se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování poznávacích, kognitivních funkcí – například soustředění pozornosti, myšlení, paměti, čtení, psaní a podobně. Cílem je udržet jednotlivé schopnosti co nejdéle v dobré kondici, a tak napomoci zkvalitnit život pacientů a zpomalit proces ubývání kognitivních schopností,“ přiblížila zavedený kognitivní tréning na neurologickém oddělení klinická psycholožka nemocnice PhDr. Irena Komendová, PhD.

„Úroveň kognitivních funkcí se výraznou měrou podílí nejen na spolupráci seniora se zdravotníky, ale má zásadní vliv i na soběstačnost a následně i na délku hospitalizace,“ sdělila vrchní sestra neurologického oddělení Bc. Jitka Lišková. Zvládnutí a používání tréninku kognitivních funkcí v každodenním životě vede ke stimulaci mozku, která přispívá k optimalizaci mozkových spojů a projevuje se nezávislým a plnohodnotným životem daného seniora.

Proto byly v rámci již zavedeného programu trénování paměti na vybraných pokojích neurologického oddělení nově nainstalovány magnetické tabule s důležitými informacemi, které napomáhají lepší orientaci hospitalizovaných seniorů časem a místem. „Hospitalizovaní senioři mají doslova celý den na očích aktuální datum, roční období, název oddělení kde jsou hospitalizováni, případně další informace. Tím neustále trénují,“ dodala Lišková.

Stejně tak jako samotný kognitivní trénink, jsou takto podané informace jistým obohacením a nabízí i řadu možností k využití po propuštění seniorů do domácí péče. Tabule jsou dalším krokem v systému trénování paměti pro pacienty po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy, neurologických onemocněních, lidi staršího věku s problémy s pamětí, pozorností, atd. Ambulance klinické psychologie již několik let nabízí rehabilitaci kognitivních funkcí nejen pro pacienty s Alzheimerovou nemocí. Sestry a sanitářky neurologického oddělení absolvovaly na konci minulého roku certifikovaný kurz zaměřený na cvičení paměti seniorů a lidí postižených demencí.