Cena Křesadlo pro naši dobrovolnici


Cena Křesadlo za rok 2015 – odměna těm, co pomáhají

I v letošním roce byly uděleny ceny dobrovolníkům, kteří pomáhají druhým ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Bylo nominováno celkem 7 dobrovolníků. Slavnostní akce proběhla 8. dubna 2015 v prostorách divadelního sálu AZ Centra v Havlíčkově Brodě. Udílení cen se zúčastnili přední představitelé Města Havlíčkův Brod, Chotěboř, nominujících organizací a dobrovolnických center.

Křesadlo je cena pro „obyčejné lidi, ,kteří dělají neobyčejné věci“. Je udělována od roku 2001. V našem regionu se s jejím udílením začalo o rok později, a to díky spolupráci Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina a Národního dobrovolnického centra Hestia. Symbolika ceny Křesadlo je zřejmá - dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství. Letošní oceněnou se stala paní Zlatuše Hejkalová, která „pracuje“ jako dobrovolnice v naší nemocnici již od roku 2008, kdy vznikl Dobrovolnický program Oblastní charity Havlíčkův Brod na Oddělení dlouhodobě nemocných (ODN). Paní Hejkalová je již naší druhou oceněnou dobrovolnicí. V roce 2010 získala cenu Křesadlo za rok 2009 naše dobrovolnice paní Marie Voralová.

Posláním dobrovolnictví v nemocnici je napomoci ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů. Dobrovolníci mají poskytnout pacientům svoji podporu a pomoc, aby lépe překlenuli náročnou životní situaci v období, které tráví v nemocnici. Náplní návštěv dobrovolníků je povídání si s pacienty, aktivní naslouchání, čtení časopisů, knížek, malé procházky v areálu nemocnice… Dobrovolníci se s pacienty mohou účastnit trénování paměti, canisterapie, tvořivých dílen. Dobrovolníci mohou navštěvovat pacienty i po propuštění v jejich domovech, kde si s nimi povídají a pomáhají s drobnostmi v domácnosti.

Paní Hejkalová se o dobrovolnické činnosti dozvěděla z internetových stránek Oblastní charity Havlíčkův Brod. Zaujalo jí to a hned druhý den se do programu přihlásila. Říká, že tenkrát měla prostě touhu se ještě nějak jinak realizovat a dělat něco smysluplného. A již od listopadu 2008 pravidelně navštěvuje pacienty hospitalizované na ODN. Jedná se většinou o schůzky individuální, kdy si s pacienty povídá, předčítá jim, hrají spolu hry, trénují paměť či jdou společně na procházku do přilehlého parku. Pomáhá i při skupinových akcích, které ODN pořádá při příležitosti svátků či významných dnů během roku, jako jsou Vánoce, Velikonoce, MDŽ, apod. Na ODN se pravidelně 1x za 14 dní konají tvořivé dílny pro pacienty v rámci ergoterapie. "Zlatka vždy přichází se spoustou nápadů na tvoření, přinese s sebou jako vzor finální výrobek, který doma vyrobila, a často i potřebný materiál. Přinesený materiál nechce zaplatit, jen mávne rukou a vrhne se do tvořivé práce s pacienty. Pacientům věnuje skutečně hodně volného času, a to zcela nezištně. Mezi pacienty je velice oblíbenou společnicí - dobrovolnicí. Její aktivita a spolupráce je podporou a pomocí také pro personál oddělení.," říká Mgr. Kamila Mrtková, zdravotně-sociální pracovnice NHB.

V dnešní uspěchané době je vzácné a milé, že si člověk s ryzím charakterem najde čas pro ostatní, nemocné. Za to patří velký dík a projev úcty. Paní Hejkalová je vdaná, má 3 děti, bydlí v Lipnici nad Sázavou, kde pracuje v Domě pečovatelské služby (DPS) Stromovka jako pečovatelka. Mezi její největší koníček patří četba – říká, že nemá vyhraněný žánr, čte vše, co jí zaujme. Se svými dětmi se zúčastňuje nejrůznějších akcí určených dětem a často jezdí na výlety do přírody i za kulturou. Ráda sportuje, absolvovala masérský kurz a loni docházela na kurz znakového jazyka pro neslyšící.

"Zlatku neznám jinak, než jako usměvavou a pohodovou ženu, která má velmi empatický přístup k pacientům. A právě svou povahou si pacienty získává. Za dobu své dobrovolnické činnosti odpracovala již nespočet hodin. Svůj čas u pacientů tráví ráda, je to pro ni i určitý způsob relaxace. Je nesmírně skromná, říká, že se nerada zviditelňuje. Jsem tedy ráda, že s nominací na cenu Křesadlo souhlasila. Dobrovolnictví bere jako samozřejmou a velmi smysluplnou činnost. A koneckonců jí dobrovolnictví přivedlo i k její současné práci," dodala Mgr. Mrtková.

Paní Zlatce Hejkalové moc děkujeme a gratulujeme k získání ocenění!!!